Tukuma novada Izglītības pārvalde

29. augustā Tukuma 2.pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā 2018./ 2019. mācību gada ieskaņas svinīgā konference, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA priekšsēdētāji.

Uzrunājot visus klātesošos, konferenci atklāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.

Tukuma novada Domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” paredzēts, ka ģimenēm, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē, tiek izmaksāts pabalsts 15,00 euro apmērā skolas gaitu uzsākšanai. Pabalsts tiek izmaksāts uz viena no bērna vecāku norēķinu kontu kredītiestādē.

Kā jau iepriekš informējām, 2018./2019. mācību gadā Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” ieplānota projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošana, veicot ēkas renovāciju. Mazie “Pasaciņas” audzēkņi no šī gada 3.septembra apmeklēs citas Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes.

Kad?          8.septembrī no plkst.11.00 līdz plkst.14.00

 

 

Kur?          Tukuma Kultūras namā un Brīvības laukumā

 

 

Kas?          “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un                                jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā”

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde rīt, 29. augustā plkst. 11.00 Tukuma 2. pamatskolā, Raiņa ielā 3, Tukumā aicina uz Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāju un vadītāju vietnieku, pedagogu metodisko apvienību vadītāju, LIZDA arodkomiteju priekšsēdētāju svinīgu konferenci.

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) 15.augustā atklāja trešo pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šajā pieteikšanās kārtā strādājošie un pašnodarbinātie, kā arī jaunie vecāki, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 11 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 17.septembrim 70 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Our website is protected by DMC Firewall!