Tukuma novada Izglītības pārvalde

Pieaugušo Tālākizglītības centrs aicina apgūt šūšanas kursus

"Šūt ir viegli",

kas notiks Kandavā, sākot no 2024.gada septembra.

Vairāk informācijas 27897759

Pieaugušo Tālākizglītības centrs

www.izm.gov.lv

Centralizēto eksāmenu sertifikātu ērtākai saņemšanai Izglītības un zinātnes ministrija ir sagatavojusi jaunu, alternatīvu risinājumu – portālu eksameni.gov.lv. Šī mācību gada centralizēto eksāmenu kārtotājiem portāls būs pieejams jau no pirmdienas, 1. jūlija pulksten 8.00.

2023./2024. mācību gada eksāmenu sertifikātu izgūšana

2024.gada 18.jūnijā noslēdzās cenu aptauja (elektroniskā aptauja, izmantojot e-pastus) “Atbalsta programma “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm 2024””. Tika saņemti pieteikumi trīs diennakts nometņu un sešu dienas nometņu organizēšanai.

Atbilstoši Valsts izglītības satura centra piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem, Tukuma novada pašvaldībā ir iespēja nodrošināt vienas diennakts nometnes un trīs dienas nometnes organizēšanu.

18.jūnijā Tumes kultūras namā notika skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākums. Tukuma novada pašvaldība un Izglītības pārvalde teica "paldies" bērniem un pedagogiem par izcilajiem sasniegumiem reģionā un valstī.

Ieskats pasākumā (fotogrāfe Ieva Krūmiņa)

ieskats pasākumā  (fotogrāfe Ieva Krūmiņa)

Atbilstoši Tukuma novada Izglītības pārvaldes 28.04.2023 iekšējo noteikumu Nr.2 "Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu (ar grozījumiem 28.05.2024.) 6.punktam, apbalvošanai var izvirzīt:

Š.g. 19.jūnijā Tukuma novadā viesojās Ropažu novada izglītības departamenta darbinieki un izglītības iestāžu vadītāji. Viesus sagaidīja Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbinieki un prezentēja viesiem Tukuma novada izglītības ekosistēmu. Tālāk viesi apmeklēja Tukuma Raiņa Valsts ģimnāziju, pirmsskolas izglītības iestādi "Pasaciņa" un Kandavas Mākslas un mūzikas skolu. 

2024.gada 18.jūnijā Tumes kultūras namā notiks Tukuma novada skolēnu un pedagogu Apbalvošanas pasākums par izcilību 2023.2024.m.g.

Apbalvojamo skolēnu un pedagogu saraksts

 Katru gadu, mācību gada beigās, Izglītības pārvalde izvērtē skolēnu sasniegumus un atbilstīgi Tukuma novada Izglītības pārvaldes 28.04.2023. noteikumiem Nr.2 "Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu" un piešķirtā budžeta ietvaros, nosaka naudas balvas skolēniem un pedagogiem par izciliem sasniegumiem.

Svētdien, 16.jūnijā Tukuma pilsētas Kultūras namā Deju skola "DEMO" aicināja uz sezonas noslēguma koncertu. Koncerts notika divās daļās un priecēja ar savu aizrautību, dažādību - lielu un mazu dejotāju simtprocentīgo skatuvisko atdevi. 

Mēs, Tukuma novada iedzīvotāji, varam lepoties, ka mums ir tāda deju skola, kas nemitīgi pilnveidojas, sapņo un sapņus arī īsteno! 

Paldies skolas audzēkņiem, ka sniedzāt skatītājiem savu dejas stāstu un ļāvāt mums apbrīnot jūsu fantastisko, aizrautīgo un priecīgo dejotprasmi un dejotprieku! Paldies visiem skolas pedagogiem, kuri vislabāk saprot, cik daudz pacietības nepieciešams, lai katrs audzēknis justos dejai un skolai piederīgs! Paldies audzēkņu vecākiem, - jūs esat atbalsts skolai gan ikdienā, gan arī koncertos un konkursos!

Lai skolas audzēkņiem un pedagogiem jauka atpūta pēc spraigā darba un jaunajā mācību gadā lai īstenojas jaunās ieceres un sapņi piepildās!

Tukuma deju skola DEMO (FB)

DMC Firewall is a Joomla Security extension!