Tukuma novada Izglītības pārvalde

Otrdien, 13.februārī Talsu tautas namā notika Kurzemes reģiona izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss "No baroka līdz rokam". Tajā piedalījās 16 kolektīvi no Kuldīgas, Talsu, Ventspils, Kandavas un Tukuma novadiem. Tukuma novadu pārstāvēja Tukuma 2.pamatskolas popgrupas “Bimini” jaunākā grupa, vidējā grupa un vecākā grupa.

Tukuma novada pašvaldības viens no uzdevumiem ir nodrošināt obligātās izglītības iegūšanas iespējas novada administratīvajā teritorijā. Šobrīd vispārējās izglītības iestāžu tīkls Tukuma novada pašvaldībā ir sakārtots, lai nodrošinātu pamatizglītības pieejamību un kvalitatīvu izglītības procesu. Savukārt vispārējās vidējās izglītības pakāpē atsevišķās izglītības iestādēs ir vērojams būtisks izglītojamo skaita samazinājums.

2018.gada 18.janvārī biedrība “Creative minds for culture” sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Tukuma novada Multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru organizēja Strukturētā dialoga forumu “Jauniešu un politikas veidotāju dialogs Tukuma novadā”, kurā tikās 50 jaunieši, politiķi un darbā ar jauniešiem iesaistītie no Tukuma novada, lai diskutētu par jaunatnes jomas prioritātēm un izstrādātu priekšlikumus jaunatnes darba attīstībai Tukuma novadā.

Ir noslēgusies 46.starptautiskā bērnu mākslas izstādes-konkursa „Lidice 2018” Latvijas kārta, kurā piedalījās jaunie mākslinieki no 54 Latvijas novadiem un pilsētām. Konkursa Latvijas kārtai žurijas izvērtēšanai tika iesūtīti 1256 mākslas darbi starp kuriem 76 darbus bija veidojuši bērni un jaunieši no Tukuma un Engures novadiem.


Konkursa Latvijas kārtā darbus vērtēja Valsts izglītības satura centra un Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra izveidota žūrija. Žūrijas komisijas priekšsēdētāja- māksliniece, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja Grafikas kolekcijas glabātāja Valda Knāviņa.

Jau par tradīciju janvāra mēnesī kļuvis izglītības un kultūras iestāžu 5.-9. klašu, 7.-9.klašu un 10.-12.klašu jauniešu tautas deju kolektīvu kopkoncerts „Trakā kaza” Engurē. Šogad, 26.janvārī uz kopkoncertu sabrauca 13 deju kolektīvi no Tukuma, Engures un Kandavas novadiem, kopā pulcējot 250 dejotājus un viņu skolotājus.

Šī gada 24. janvārī Tukuma 2. vidusskolā notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!” Tukuma, Engures, Jaunpils novadu skolu 8.-12. klašu skolēniem. Pasākumu apmeklēja 729 skolēni no 15 novadu skolām. Šādu pasākumu Tukuma 2.vidusskola sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizē jau trešo reizi.

Karjeras dienā skolēniem tika piedāvātas iespējas gan nodarbībās klausīties dažādu izglītība iestāžu prezentācijas, gan apmeklēt izstādi, kurā skolu pārstāvji indivuāli katram interesentam atbildēja uz dažādiem

Tukuma Mūzikas skola un mākslinieces Kristīne Gailīte (soprāns) un Dzintra Erliha (klavieres) visus interesentus ielūdz:

 

 

Kad?       1. februārī plkst. 17.00

 

  

Kur?       Tukuma Mūzikas skolas zālē  

                                                     

 

Kas?     Latviešu kamermūzikas koncerts Latvijas simtgadei

 

 

Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) 2018. - 2028. gadu pasludinājusi par Starptautisko desmitgadi “Ūdens ilgtspējīgai attīstībai”, tāpēc šogad 46.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde-konkurss „Lidice 2018” veltīta tēmai „Ūdens”.

Konkursa ‘’Lidice 2018’’ 1. kārtā ar saviem radošajiem darbiem piedalās 137 dalībnieki no Tukuma un Engures novadu skolām -

DMC Firewall is a Joomla Security extension!