Tukuma novada Izglītības pārvalde

    Skolotāj,

Lai kaut kam labam klāt ir vienmēr daļa Tava;

Nu kaut vai cerība, ja cita nav ko dot.

Ar sirdspukstiem, ar mīlestības vārdiem,

Lai proti katru dienu piestarot!

Lai kaut kam labam  klāt ir daļa Tava,

 Lai darbs, ko dari, vienmēr būtu gods!

 

 

 

Vissiltākie sveicieni un vislabākie novēlējumi

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogiem Skolotāju dienā!

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vārdā - vadītājs Normunds Rečs

 

 

Arī šogad par godu Skolotāju dienai sanāksim visi kopā 5. oktobrī Tukuma pilsētas Kultūras namā plkst. 15:00, lai svinīgā pasākumā godinātu Tukuma un Jaunpils novadu pedagogus.

Tukuma 2. vidusskola ir piekritusi  iesaistīties starptautiskā projekta IWB-Labs (Internationalization of Work Based Learning in Agribusiness Sector) aktivitātēs. Tajā jau piedalās Latvijas, Spānijas, Slovākijas un Itālijas organizācijas, kas cieši saistītas ar topošo agrobiznesa speciālistu izglītošanu un pieredzējušu lauksaimnieku profesionālo pilnveidi. Projekta vadošais partneris ir no Itālijas, bet LLU (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) pārstāv mūsu valsti. Šis starptautiskais projekts piedāvā pieeju, kurā mācību process balstās uz darba vidi.

26.septembrī seminārā “Emocijas valodā”, ko par godu Eiropas valodu dienai rīkoja Latviešu valodas aģentūra, pasniegti apbalvojumi konkursa “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” laureātiem. Konkurss ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs, kuru novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem jau devīto reizi izsludināja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

22.septembrī visā Latvijā vairāk kā 560 norises vietās notika Latvijas Olimpiskās Komitejas (LOK) rīkotais pasākums "Olimpiskā diena 2017", kopā pulcējot 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un pilsētām. “Olimpiskās dienas 2017” devīze šogad bija “Vingro svaigā gaisā!", tāpēc LOK aicināja šo dienu visiem iesākt ar vingrošanu brīvā dabā. Rīta rosmes vingrojumu kompleksu izstrādāja profesionāli Latvijas sportisti, un tās mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu. “Olimpiskās dienas 2017” dalībniekiem tika pasniegti Starptautiskās Olimpiskās Komitejas (SOK) 2017.gada sertifikāti.

  Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs aicina:

 

 

   KAD?          26.septembrī plkst. 13:00

 

 

   KUR?          Tukuma ledus hallē, Stadiona ielā 3, Tukumā

 

 

KAS?       Seminārs "Jaunatnes jomas sadarbības un informācijas tīkls Tukuma novadā"                             

                                                                                                             

Uzzini vairāk!

Tukuma muzejs vēlas dāvināt Tukuma, Engures, Kandavas un Jaunpils novadu izglītības iestādēm un bibliotēkām muzeja sagatavotos izdevumus, kas tapuši pētniecības rezultātā dažādos laikos un par dažādām tēmām - vēsturi, mākslu, etnogrāfiju, arheoloģiju, muzeoloģiju un kultūrvidi.

 

Muzejs piedāvā 15 dažādus izdevumus, kuru autori ir Tukuma muzeja esošie un bijušie darbinieki.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Tukuma novada pagastu pārvaldēm, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansēta projekta „Jaunatnes jomas sadarbības un informācijas tīkls Tukuma novadā” ietvaros, septembra sākumā izvietoja 15 informatīvos stendus – jauniešu info punktus.

Informatīvie stendi izvietoti Tukumā jauniešu centrā, tirdzniecības centrā „Tukums”, Tukuma Sporta skolā un katrā Tukuma novada pagastā, kā arī divās apdzīvotās vietās – Kaivē un Pienavā.

Our website is protected by DMC Firewall!