Tukuma novada Izglītības pārvalde

29. augustā Valsts prezidenta pilī tika pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas skolotājiem, ceļojošās balvas un diplomi „Lielā Pūce” un „Zvaigžņu reitings” uzvarētāju skolām. Kā ierasts, Ata Kronvalda fonda apbalvojumus pasniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs. Uz svinīgo pasākumu bija uzaicināti arī Tukuma novada Zemgales vidusskolas pārstāvji, lai saņemtu Ata Kronvalda balvu “Mazā Pūce”

30. augustā Tukuma novada Domes sēdē svinīgi tika pasniegtas Tukuma novada Domes stipendijas pirmajam studiju gadam studijām augstskolā Ancei Kazušai, Ievai Pētersonei un Kētai  Elizabetei Siliņai.

29. augustā Tukuma 2.pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā 2018./ 2019. mācību gada ieskaņas svinīgā konference, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA priekšsēdētāji.

Uzrunājot visus klātesošos, konferenci atklāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.

Tukuma novada Domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” paredzēts, ka ģimenēm, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē, tiek izmaksāts pabalsts 15,00 euro apmērā skolas gaitu uzsākšanai. Pabalsts tiek izmaksāts uz viena no bērna vecāku norēķinu kontu kredītiestādē.

Kā jau iepriekš informējām, 2018./2019. mācību gadā Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” ieplānota projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošana, veicot ēkas renovāciju. Mazie “Pasaciņas” audzēkņi no šī gada 3.septembra apmeklēs citas Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes.

Kad?          8.septembrī no plkst.11.00 līdz plkst.14.00

 

 

Kur?          Tukuma Kultūras namā un Brīvības laukumā

 

 

Kas?          “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un                                jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā”

Our website is protected by DMC Firewall!