Tukuma novada Izglītības pārvalde

Saskaņā ar 2021.gada 12.marta grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un, lai samazinātu jaunā vīrusa paveida izplatīšanās risku, ar 2021.gada 16.martu:

* pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināta tikai bērniem, kuru likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti vai nevar nodrošināt bērna uzraudzību;

2021. gada 5.martā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitāte attālināti rīkoja Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 11.konferenci, kura tika organizēta ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Tajā tika plaši pārstāvēts arī Tukuma novads – 35 darbi. Eksperti vērtēja konferencei iesūtītos skolēnu zinātniskās pētniecības darbus, kuri aptvēra dažādas jomas: mākslu un kultūru, inženierzinātnes, datorzinātnes, ekonomiku un uzņēmējdarbību, medicīnu un veselības zinātnes, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, valodniecību un literatūrzinātnes, izglītības zinātnes, psiholoģiju un socioloģiju.

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 25.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Šogad nākamo pirmklasnieku reģistrācija Tukuma novada pirmajās klasēs sākas 2021. gada 10.martā no plkst. 8.00. Izņēmums - pieteikšana izglītības iestādē tiek uzsākta 1.martā, ja izglītības iestādē, kurā vēlaties pieteikt bērnu mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem (noteikumu 7.punkts).


Covid-19 pandēmijas dēļ mūsu dzīve ir apmetusi kūleni un nākas krasi mainīt ikdienas ieradumus. Šajā ārkārtas situācijā kolektīvā apziņa, godaprāts un vienota rīcība ir būtiska un nenovērtējama. Bet ko darīt katram individuāli, lai adaptētos krīzes situācijai psiholoģiski? “Visracionālāk krīzi pārdzīvot ir, ejot pa “zelta vidusceļu” – pieņemot situāciju, gūstot no tās mācību un racionāli rīkojoties,” uzskata Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas ārsts-psihoterapeits un docētājs Artūrs Miksons.

Vairāk nekā tūkstotis skolēnu piektdien, 5.martā, attālināti piedalīsies piecās Latvijas Skolēnu 45.zinātniskās pētniecības darbu reģionālajās konferencēs, prezentējot kopā 870 izstrādātos pētniecības darbus sešās zinātņu nozarēs. Šī mācību gada ietvaros, kad zinātniskās pētniecības darbu izstrāde notika ļoti sarežģītos apstākļos attālināti, lielais darbu skaits apliecina noturīgās zinātniskās pētniecības tradīcijas Latvijas skolās.

Visu februāri Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 8.-9.klašu un 10.-12.klašu skolēniem katras darbdienas pēcpusdienā bija iespēja piedalīties karjeras mēneša “Pieslēdzies savai karjerai!” tiešsaistes nodarbībās. Tā kā izstāde “Skola”, kura katru gadu notiek Ķīpsalā, nenotiek, tad novada pedagogi karjeras konsultanti noorganizēja šo iespēju, lai skolēniem būtu iespēja izvērtēt dažādus karjeras piedāvājumus un jēgpilnāk izvēlēties, ko darīt pēc 9. vai 12.klases beigšanas.

 

 

 

Tukuma novada Domes deputāti 24.februāra Domes sēdē nolēma noteikt vienreizēju pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārkārtējās situācijas laikā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12.klasei attālinātā mācību procesa periodā. Ņemot vērā attālinātā mācību procesa ilgumu, pabalsts tiek piešķirts 5. un 6.klašu izglītojamajiem 26,25 EUR apmērā un 7. – 12. klašu izglītojamajiem 30 EUR apmērā.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd