Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja/-as amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam:

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Lapmežciema pamatskolas direktora/-es amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

Prasības pretendentam:

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk –VISC) sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību īsteno atbalsta programmu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, kas ir sociāli nozīmīgs atbalsts Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem.

 

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

www.izm.gov.lv

20. jūnijā apstiprināti Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka valsts pārbaudījumi 9. un 12. klasēm, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem notiks maijā un jūnijā. Iespēja eksāmenus kārtot papildtermiņā būs jūnija beigās un jūlija sākumā.

"2023.gada 14. jūnijā, Latvijas lielākā uzņēmēju organizācija – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) – kopā ar sadarbības partneriem: biznesa augstskolu “Turība”,  “Junior Achievment Latvia” (JAL) un pētījumu centru “SKDS” paziņoja un sveica uzņēmumiem draudzīgākās pašvaldības Latvijā.

Latvijas Universitātes aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023.gada jūnijs - augusts.

Bizness, vadība, uzņēmējdarbība.

Pedagoģija. Valodas. Interešu izglītība.

www.izm.gov.lv

Š.g. 6.jūnijā pieņemtajos Ministru kabineta noteikumos Nr. 274 ["Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti", stājas spēkā 09.06.2023.] ir ietverts jauns regulējums, ka, sākot ar šo mācību gadu, pamatizglītības sertifikātus un vispārējās vidējās izglītības sertifikātus izdos elektroniskā dokumenta formā atbilstoši Elektroniskā dokumentu likumā noteiktajām prasībām. Tie personai būs pieejami Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā vai izmantojot attiecīgo e-pakalpojumu Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti 21.  jūnijā, sertifikāti par vispārējo vidējo izglītību – 11. jūlijā. Savukārt pārējie valsts atzītie vispārējās izglītības dokumenti tuvākos mācību gadus vēl tiks izsniegti papīra formā. E- sertifikātus šogad saņems arī profesionālās vidējās izglītības programmu audzēkņi par nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem vispārējās izglītības mācību priekšmetos (kursos).

DMC Firewall is a Joomla Security extension!