Tukuma novada Izglītības pārvalde

No 20. līdz 21. aprīlim Rīgā norisinājās Latvijas 42. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences 3. posms - valsts konference, kurā savus darbus kopumā prezentēja 798 skolēni no visas Latvijas. No Tukuma un Engures novadiem šajā konferencē piedalījās 29 skolēni pārstāvot Tukuma Raiņa ģimnāziju, Tukuma 2.vidusskolu, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolu, Zemgales vidusskolu un Engures vidusskolu.

14. aprīlī Jēkaba Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar Līvānu novada domi rīkoja XII Jēkaba Graubiņa jauno pianistu konkursu, kura mērķis ir atklāt un atbalstīt jaunos pianistus, pilnveidot mūzikas skolu audzēkņu uzstāšanās prasmi un popularizēt Jēkaba Graubiņa mūziku.

Šajā konkursā piedalījās arī divas Tukuma Mūzikas skolas klavieru klases audzēknes Endia Auna (skolotāja Margita Biezaite) un Eva Blumberga (skolotāja Mārīte Zute).

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra organizētajā un Tukuma novada Domes finansētajā konkursā “Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projektu konkurss 2018” pieteikumus iesniedza 11 neformālās jauniešu grupas un organizācijas, kas pārstāv jauniešus.

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina, sanāciet lieli un  mazi!

 

Kad?       20. aprīlī plkst. 12.00

 

 

Kur?        Tumes Kultūras namā

 

                                                    

Kas?        tautas deju lielkoncerts "Danču spēles"

 

Aprīļa sākumā Tukuma pilsētas parkā blakus pilsētas lielajam un skaistajam bērnu rotaļu laukumam parādījās 23 jauni mājokļi putniem. Par putnu apdzīvojamo platību parūpējās Irlavas pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” mazie ķipari.

“Cīrulīšu” bērni un vecāki katru pavasari gatavo un uzstāda putnu būrīšus. Līdz šim putnu mājokļi savu vietu atrada Irlavas pagasta centrā, Irlavas bērnu spēļu laukumā, pie Irlavas Sarkānā krusta slimnīcas, Studentkalnā, pie Sātu baznīcas, pie vecās Vasku muižas, kā arī "Cīrulītis" teritorijā.

Kad?       18. aprīlī plkst. 16.00

 

 

Kur?        Tukuma Mūzikas skolas zālē

 

                                                    

Kas?        festivāls - koncerts "Satiksimies Tukumā"

,,Spēks ir tajā, kas notiek galvā, nevis īkšķu radītos klikšķos” – ar šādu moto Izglītības attīstības centrs (IAC) no 2017. gada oktobra līdz 2019. gada februārim īsteno projektu ,,Atbalsts Latvijas jauniešu medijpratībai”. Tā mērķis ir stiprināt demokrātiskās vērtības Latvijas sabiedrībā, sekmējot jauniešu medijpratību.

Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā no 5. aprīļa līdz 26. aprīlim ir iespēja apskatīt Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu mākslas darbu un vides objektu konkursa “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” 1. kārtas dalībnieku darbus.

Konkursa tēmas -  Latvijas augu un dzīvnieku valsts daudzveidība, Latvijas ūdeņi, Latvijas ģeoloģiskie objekti, nozīmīgi dabas objekti, to apzināšana

Our website is protected by DMC Firewall!