Tukuma novada Izglītības pārvalde

Novembris - patriotisma mēnesis.

Tas ir laiks, kad īpaši lepojamies par savu valsti, apliecinot to ar labiem darbiem, simbolisku piespraudi pie krūtīm un īpašiem brīžiem skolās, mājās un ģimenēs.

Kā apliecinājumu lepnumam par savu valsti, Pūres pamatskolas skolēni kopā ar klašu audzinātājām,  izveidoja izstādi “99 apliecinājumi Latvijas varenumam”.

2. novembrī  Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas 12.klases skolēni kopā ar vēstures un kultoroloģijas skolotāu Veltu Jastrebovu un krievu valodas skolotāju  Ināru Kļaviņu devās mācību ekskursijā uz Rīgas Jūgendstila muzeju Alberta ielā 12. Skolotāja Velta Jastrebova  šīs ekskursijas rīko jau septīto gadu un tā jau ir kā skolas tradīcija 12. klašu jauniešiem.

Skolotājas saruna ar Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" bērniem kādā mūzikas nodarbībā nedēļu pirms Mārtiņiem, kad mazie ķipari aktīvi apguva Mārtiņdienas dziesmas un rotaļas:

Skolotājs: Bērni, vai jūs zināt, kas ir Mārtiņdiena? Ko dara Mārtiņos?

2017. gada 1. novembrī Tukuma novada Izglītības pārvaldē darbu uzsāka Izglītības atbalsta centrs (turpmāk – Atbalsta centrs), kura izveides mērķis ir nodrošināt iespēju izglītības iestādēm saņemt psihologa, speciālā pedagoga un logopēda pakalpojumus. Atbalsta centra galvenais uzdevums ir sadarbība ar izglītības iestādēm, sniedzot atbalstu iekļaujošās izglītības ieviešanai, veicot krīzes situāciju risināšanu izglītības iestādēs, strādājot ar bērnu, klasi vai grupu, bērnu vecākiem un pedagogiem.

Ja izglītības iestādē nav atbilstošu speciālistu, centra speciālisti veiks izglītojamā intelektuālās un emocionālās sfēras izpēti. Balstoties uz izpētes rezultātiem, sniegs ieteikumus par atbalsta pasākumu piemērošanu mācību procesā, piedalīsies individuālā izglītības atbalsta plāna izstrādāšanas procesā,

 

Kad?       17. novembrī plkst. 12.00

 

  

Kur?       Tukuma Raiņa ģimnāzijas pagalmā     

                                                     

 

Kas?     Laika kapsulas atvēršanas pasākums

 

 

                           

 

Our website is protected by DMC Firewall!