Tukuma novada Izglītības pārvalde

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā Covid-19 izraisīto pandēmiju un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kurā ar periodiskiem un mainīgiem ierobežojumiem tiek īstenota interešu izglītība, informē, ka minētie apstākļi ietekmējuši arī VISC plānotos un iecerētos pasākumus 2020./2021. mācību gadā gan interešu izglītībā kopumā, gan gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (turpmāk- svētki), kuri no 2020.gada pārcelti uz 2021.gadu.

2021.gada Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (SZPD) konferences mūsu novada vidusskolās ir noslēgusies. Savu darbu izstrādē skolēni šogad ieguldīja daudz vairāk patstāvīga darba, nekā tas bija iepriekšējos gados, jo mācības valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ notiek attālināti. Pietrūka iespējas satikties ar savu darbu vadītājiem klātienē, nebija tādu iespēju eksperimentu veikšanai, kā iepriekšējos gadus. Gan darbu izstrādātāji, gan darbu vadītāji ir ieguldījuši patiešām daudz prasmju, lai zinātniskās pētniecības darbi būtu ne tikai aktuāli, bet arī nozīmīgi un pamatoti.

Tukuma novada pašvaldība arī 2021.gadā turpinās sniegt atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma (turpmāk – BUP) jeb auklītes pakalpojuma saņemšanai ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kam pašvaldība nevar nodrošināt iespēju attiecīgajā gadā apgūt pirmsskolas izglītības programmu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē. Tukuma novada Domes 2021.gada 27.janvāra sēdē tika noteikts pašvaldības atbalsta apmērs 2021.gadā par vienu bērnu BUP nodrošināšanai – 200,00 EUR mēnesī (atbalsta apmērs 2020.gadā – arī 200,00 EUR mēnesī).

Valsts kārtas konkursā šogad piedalījās vismazāk dalībnieki, kopumā 189 darbi. Konkursa darbus vērtēja žūrijas komisija: I. Rimicāne (komisijas priekšsēdētaja); I.L. Lazdiņa, M. Avota, D. Timule (žūrijas komisijas locekles); S. Vancāne (tehniskā sekretāre). Rezultātu tabulā norādīti konkursa laureāti kuru darbi izvirzīti konkursam Čehijā.

Saeimas deputāti 2018. gadā atbalstīja valsts aizsardzības mācības (VAM) iekļaušanu valsts vidējās izglītības standartā noteiktajā izglītības saturā kā obligātu mācību priekšmetu sākot ar 2024. gadu. No 2020.gada septembra, līdz ar kompetenču pieejā balstītā mācību satura ieviešanu,  valsts aizsardzības mācības specializēto kursu, kas iekļauts Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes mācību jomā, apgūst aptuveni 1900 skolēni vidējā izglītības pakāpē. Vidējā izglītības pakāpē valsts aizsardzības mācības specializēto kursu apgūs vispārējās vidējās izglītības iestāžu 10. un 11.klases skolēni kā arī 2. un 3.kursa audzēkņi izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās ievirzes programmas un arodskolās.

Laikā, kad Covid-19 radīto ierobežojumu dēļ arī jaunāko klašu skolēniem mācības notiek attālināti,  vecākiem ir iespēja pieteikties slimības palīdzības pabalstam bērna pieskatīšanai. Vecākiem ir tiesības saņemt šo pabalstu par bērna vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) pieskatīšanu. Tā kā  mācības attālināti notiks visā valstī, tad, pieprasot pabalstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA), nav nepieciešama izglītības iestādes izziņa par attālinātu mācību procesu.

Latvijas skolu sporta Ziemas festivāls 2021. gadā notiks virtuāli, skolēniem sacenšoties attālināti, individuāli un droši, pirmdien informēja organizatori. Sacensības risināsies no 19. februāra līdz 4. martam, noskaidrojot uzvarētājus gan katrā skolā, gan mācību iestāžu kopvērtējumā. Dalībnieku rezultātus fiksēs pašu viedtālruņos, izmantojot populārākās bezmaksas sporta lietotnes, un apkopos vienotā sistēmā.

Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi mūsdienīgu, noderīgu, vārdiem un bildēm  bagātu interaktīvo bilžu vārdnīcu, kuru var izmantot ne tikai pirmsskolas un sākumskolas skolēni, bet arī viņu vecāki un pedagogi. Vārdnīcā  ietvertais vārdu krājums ir sadalīts tematiski un papildināts ar interesantiem uzdevumiem. Sākumā vārdnīcas lietotājs apgūst vārdu krājumu, tad izvēlas tematam atbilstošus uzdevumus un nostiprina zināšanas.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd