Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 23.augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta bijušajā Tukuma novadā (Tukuma novada administratīvajā teritorijā līdz 30.06.2021.)  un kurš 2021.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2021. gada 10. augustā, apstiprināti valdībā.

2021.gada 4.augustā noslēdzās atkārtota pieteikumu iesniegšana projekta konkursam “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā”. Izvērtēšanai tika iesniegti četri pretendentu pieteikumi:

 

Tukuma novada pašvaldība atkārtoti izsludina  projektu konkursa “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana  skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā”. Pieteikumus var iesniegt līdz 2021.gada 2.augusta plkst. 18.00. Konkursā aicinātas pieteikties nometņu organizētāji, kas šovasar var noorganizēt nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

2021.gada 21.jūlijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana projekta konkursam “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā”. Izvērtēšanai tika iesniegti trīs pretendentu pieteikumi:

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2021.gadā notiek netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no 2. jūlija līdz 30. oktobrim. Šo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un svētku rīkotāju piedāvāto risinājumu 8.jūnijā apstiprināja valdība. Galvenais svētku mērķis ir nodrošināt bērnu un skolotāju psiholoģisko labsajūtu, kā arī gandarījumu par paveikto: “Mērķis būs noslēgt vairāku gadu darba ciklu, kura laikā skolēni apguva repertuāru. Tāpat arī dokumentēt svētku dalībniekus, pašu programmu, repertuāru videoversijā un atstāt skaistas vēstures liecības par svētkiem šajā citādajā laikā, kā arī pateikt paldies par darbu arī attālinātajā laikā pandēmijas apstākļos.

Maija beigās valdība atbalstīja 2,2 miljonu euro piešķiršanu pašvaldībām vasaras nometņu organizēšanai, lai ar to palīdzību mazinātu Covid-19 izraisītās sekas skolēniem, ilgstoši mācoties attālinātā režīmā. Valsts finansējumu šim mērķim jūnija beigās saņēmusi arī Tukuma novada pašvaldība un līdz 21. jūlija pulksten 17.00 izsludinājusi atklātu projektu konkursu "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā". Konkursā aicinātas pieteikties nometņu organizētāji, kas šovasar var noorganizēt nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Prasības pretendentam:

- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd