Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma un Engures novadu vidusskolu skolēni gatavojas piedalīties Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 22. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā.

Papildināts 20.03.2017. ar izstādē eksponēto darbu fotogaleriju

Vēl līdz 20. martam Tukuma novada Domes ēkā Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma konkursa “Toņi un pustoņi” 1. kārtas izstāde, kurā eksponēti Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu dalībnieku darbi. Konkursā šogad piedalās ļoti daudz dalībnieku, jo plašā tēmu daudzveidība ļāva jaunajiem un  talantīgajiem māksliniekiem radīt skaistus un daudzveidīgus darbus, atklājot un parādot savu redzējumu par konkursa tēmu.

 

2017. gada 6. martā Latvijas Universitātes bērnu un jauniešu vides izglītības centrā “Rīgas Dabaszinību skola” norisinājās Jauno vides pētnieku foruma Rīgas atklātā kārta, kas būtībā ir jauno pētnieku valsts mēroga konkurss. Forumā uzstājās 232 skolēni ar 143 eksperimentiem. Tukuma un Engures novadus pārstāvēja astoņas komandas.

 “ Lieli projekti sākas no maziem projektiem, nelieliem soļiem. Svarīgi ir plānot, jo tie, kuri plāno, neveiksmes piedzīvo aizvien mazāk.”

Tā 26. janvārī tikšanās reizē Tukuma Raiņa ģimnāzijas jauniešiem teica ģimnāzijas absolvents un  mecenāts Ģirts Rūda. Sadarbībā ar ģimnāzijas  padomi un Tukuma novada Domi tika  izsludināts konkurss “Inceptum”, kurā jaunieši tika  aicināti iesaistīties ģimnāzijas vides veidošanā ar radošām idejām, lai pēc tam tās  pārtaptu  labos darbos.     

10. martā notika konkursa “Inceptum” noslēgums, kurā  jaunieši prezentēja 8 lieliskus  projektus.

Uzņēmuma “VOLVO” veiktās reālo satiksmes negadījumu analīzes rezultāti liecina, ka vairumu ceļu satiksmes negadījumu izraisa cilvēku rīcība, un bērni ir visneaizsargātākie ceļu satiksmes dalībnieki. Tāpēc “VOLVO” pievērš ļoti lielu uzmanību visiem drošības aspektiem, kā arī izstrādā daudzas inovatīvas drošības funkcijas saviem produktiem. Sabiedrisko attiecību aģentūra Oglivy PR,

2017. gada 8. martā Slampes Kultūras pilī notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss.

Liela daļa konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies to dzejnieku un rakstnieku darbus, kuriem šogad ir kāda nozīmīga jubileja. Konkursanti deklamēja un atveidoja literāros darbus, kurus radījuši Jānis Jaunsudrabiņš, Eduards Veidenbaums,

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa. Meteņos visiem jābūt jautriem, tāpēc arī Tukuma pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” Meteņdienas svinības tika sarīkotas sportiskas un jautras. Tā kā ik pa laikam sniga vai lija un saulīte uzspīdēja vien īsu mirkli, “Pasaciņa” Meteņus svinēja bērnudārza telpās, pie tam divu dienu garumā - 27. un 28. februārī.

No 2017. gada 7. marta līdz 24. martam Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu darbu izstāde – konkurss “Toņi un pustoņi”.

Izstāde ir projekta “Latvijas toņi un pustoņi” pirmā kārta,kurā varam iepazīties un apskatīt jauno mākslinieku pasaules redzējumu un prasmi toņus un pustoņus atveidot mākslas darbos.

Our website is protected by DMC Firewall!