Tukuma novada Izglītības pārvalde

28.septembrī Jaunmoku pils Kolonnu zālē Tukuma novada Izglītības pārvalde uz svinīgu Skolotāju dienas pasākumu aicināja Tukuma un Jaunpils novadu pedagogus, lai godinātu par izcilību un augstajiem sasniegumiem pedagoģiskajā darbā, pasniedzot “Gada Skolotājs 2018” balvas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Tukuma novada Izglītības pārvaldes Atzinības rakstus.

Zemgales vidusskola ir uzvarējusi konkursā un ieguvusi tiesības realizēt Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektu "The Sun and the Blue" (S&B) Nr.2018-IT02-KA229-048567_3 un Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) skolu apmaiņas partnerības projektu "Cooperative EU school teams: the winning future" (EU TEAMS)  Nr/2018-1-ES01-KA229-049947_2.

Piektdien, 21.septembrī svinīgi tika atklāta Tukuma Sports halle. Savā uzrunā visiem klātesošajiem Tukuma novada Domes priekšsēdētājs Ēriks Lukmans, atklāja, ka šī diena tiek ierakstīta Tukuma novada vēsturē, jo realizēts vērienīgs projekts ne tikai pilsētā, bet visā novadā, kas iespējams nākotnē rosinās attīstīt Pauzera pļavas par modernu un mūsdienīgu sporta un atpūtas centru. Halle ir atvērta visiem, kas vēlas darboties, attīstīt savas sportiskās prasmes un sasniegt jaunus Olimpiskos rekordus.

 

 

 

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolotāji!

 

Radīsim svētkus sev un sveiksim savus kolēģus Skolotāju dienai veltītajos pasākumos:

28.septembrī plkst.15.00 Skolotāju dienas svinīgais pasākums Jaunmoku pilī Tukuma un Jaunpils novadu pedagogiem.

5.oktobrī plkst.19.00 Skolotāju dienas svinīgais pasākums Šlokenbekas muižā Engures novada pedagogiem.

 

Apbalvojamo skolotāju saraksts

Piektdien, 14.septembrī, Irlavas pamatskola divpadsmito gadu pēc kārtas saņēma Starptausko ekoskolas sertifikātu un  Zaļo karogu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. 

2016. gada septembrī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola uzsāka Erasmus+ KA2 projekta „Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem” vadību kā projekta koordinatore. Projekta sadarbības partneri ir no Rumānijas, Beļģijas un Horvātijas. Projekta īstenošanas periods ir 26 mēneši. Projekts balstīts uz vienlīdzību un iekļaušanu izglītībā, sinerģiju starp teoriju un praksi, radošumu, karjeras vadību, labās prakses piemēru inovāciju.

8.septembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā un Brīvības laukumā norisinājās Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra un Tukuma novada Izglītības pārvaldes rīkotais pasākums  “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā”.  Pasākums norisinājās jau otro gadu, pulcējot vienkopus kuplu dalībnieku un interesentu pulku. Šajā dienā  bērniem un jauniešiem, un viņu vecākiem bija iespēja aktīvi un  radoši darboties meistarklasēs, pārbaudīt savas prasmes un varēšanu dažādās sporta disciplīnās un sporta spēlēs,  vērot sportistu paraugdemonstrējumus,  uzklausīt kārtības inspektoru runča Rūda un bebra Bruno padomus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem un kārtības noteikumiem spēļu laukumos un māju pagalmos, kā arī  skatīties krāsainus, muzikālus un atraktīvus priekšnesumus uz Tukuma Kultūras nama skatuves.

15. un 16. augustā atpūtas kompleksā “Sveikuļi” Tumes pagastā Tukuma novadā norisinājās pirmais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu parlamentu vasaras festivāls "SKY 2018", ko organizēja Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais  Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jaunpils novada jauniešiem un viņu atbalsta personu Ilzi Jansoni-Peipiņu,  un festivāla brīvprātīgo organizatoru grupu - skolēnu parlamentārietēm - Ullu Grinbergu, Nikolu Gesti, Kristīni Stafecku, Sintiju Ozolnieci, Nikolu Smelteri un Aneti Grāvīti.

Pasākums bija pašu jauniešu iniciatīva, dodot viņiem iespēju aktīvi darboties, plānot un organizēt pasākuma saturu un noris.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd