Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

2019. gada 8. martā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 10.konference, kura tika organizēta ESF projektā "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai", projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

Eksperti vērtēja konferencei iesūtītos skolēnu zinātniskās pētniecības darbus. Vidusskolēni, kuri saņēma uzaicinājumu piedalīties klātienē reģionālajā konferencē, uzstājās ar sagatavotu sava darba prezentāciju, kuras laikā (10 minūtes) ne tikai iepazīstināja žūriju un klātesošos ar pētījumu, bet arī atbildēja uz dažādiem jautājumiem. Konferencē šogad plaši tika pārstāvēts arī Tukuma novads – 19 darbi.

2019. gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā piedalījās 42 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 28 skolotāji.

 

2019. gada 22. februārī Tukuma 2. pamatskolā notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. Šogad forumā jaunie vides pētnieki žūrijas komisijai un pārējiem dalībniekiem demonstrēja 8 eksperimentus.