Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

 

 

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolotāji!

 

Radīsim svētkus sev un sveiksim savus kolēģus Skolotāju dienai veltītajos pasākumos:

28.septembrī plkst.15.00 Skolotāju dienas svinīgais pasākums Jaunmoku pilī Tukuma un Jaunpils novadu pedagogiem.

5.oktobrī plkst.19.00 Skolotāju dienas svinīgais pasākums Šlokenbekas muižā Engures novada pedagogiem.

 

Apbalvojamo skolotāju saraksts

Piektdien, 14.septembrī, Irlavas pamatskola divpadsmito gadu pēc kārtas saņēma Starptausko ekoskolas sertifikātu un  Zaļo karogu par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā izglītības iestādē un tās apkārtnē. 

2016. gada septembrī Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola uzsāka Erasmus+ KA2 projekta „Jauni paņēmieni iekļaujošās izglītības nodrošināšanā visiem skolēniem” vadību kā projekta koordinatore. Projekta sadarbības partneri ir no Rumānijas, Beļģijas un Horvātijas. Projekta īstenošanas periods ir 26 mēneši. Projekts balstīts uz vienlīdzību un iekļaušanu izglītībā, sinerģiju starp teoriju un praksi, radošumu, karjeras vadību, labās prakses piemēru inovāciju.

8.septembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā un Brīvības laukumā norisinājās Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra un Tukuma novada Izglītības pārvaldes rīkotais pasākums  “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā”.  Pasākums norisinājās jau otro gadu, pulcējot vienkopus kuplu dalībnieku un interesentu pulku. Šajā dienā  bērniem un jauniešiem, un viņu vecākiem bija iespēja aktīvi un  radoši darboties meistarklasēs, pārbaudīt savas prasmes un varēšanu dažādās sporta disciplīnās un sporta spēlēs,  vērot sportistu paraugdemonstrējumus,  uzklausīt kārtības inspektoru runča Rūda un bebra Bruno padomus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem un kārtības noteikumiem spēļu laukumos un māju pagalmos, kā arī  skatīties krāsainus, muzikālus un atraktīvus priekšnesumus uz Tukuma Kultūras nama skatuves.

15. un 16. augustā atpūtas kompleksā “Sveikuļi” Tumes pagastā Tukuma novadā norisinājās pirmais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu parlamentu vasaras festivāls "SKY 2018", ko organizēja Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais  Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jaunpils novada jauniešiem un viņu atbalsta personu Ilzi Jansoni-Peipiņu,  un festivāla brīvprātīgo organizatoru grupu - skolēnu parlamentārietēm - Ullu Grinbergu, Nikolu Gesti, Kristīni Stafecku, Sintiju Ozolnieci, Nikolu Smelteri un Aneti Grāvīti.

Pasākums bija pašu jauniešu iniciatīva, dodot viņiem iespēju aktīvi darboties, plānot un organizēt pasākuma saturu un noris.

29. augustā Valsts prezidenta pilī tika pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas skolotājiem, ceļojošās balvas un diplomi „Lielā Pūce” un „Zvaigžņu reitings” uzvarētāju skolām. Kā ierasts, Ata Kronvalda fonda apbalvojumus pasniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs. Uz svinīgo pasākumu bija uzaicināti arī Tukuma novada Zemgales vidusskolas pārstāvji, lai saņemtu Ata Kronvalda balvu “Mazā Pūce”

30. augustā Tukuma novada Domes sēdē svinīgi tika pasniegtas Tukuma novada Domes stipendijas pirmajam studiju gadam studijām augstskolā Ancei Kazušai, Ievai Pētersonei un Kētai  Elizabetei Siliņai.

29. augustā Tukuma 2.pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā 2018./ 2019. mācību gada ieskaņas svinīgā konference, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA priekšsēdētāji.

Uzrunājot visus klātesošos, konferenci atklāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd