Tukuma novada Izglītības pārvalde

No 2021. gada janvāra Tukuma novada speciālās izglītības iestādes pirmskolas izglītības telpās (Vārtu ielā 3) bērniem tiek sniegts atbalsts un piedāvātas Montesori pedagoģijas, logoritmikas un audiologopēda nodarbības. Ir svarīgi, lai visi bērni izaugtu mīlēti, cienīti, veseli un laimīgi. Tieši tādēļ Tukuma novada speciālās izglītības iestādē tiek veikts liels darbs, lai bērniem sniegtu visu iespējamo atbalstu viņu attīstībai.

2021.gada 12.februārī attālināti pirmo reizi notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Ļoti neparasti, jo konkursa dalībnieki tika aicināti dzejas un prozas darbu ierunāt video formātā. Sākotnēji māca bažas par konkursa sekmīgu īstenošanu nepieciešamo tehnoloģisko prasmju ziņā. Vai bērni spēs attālināti sagatavoties, vai skolotāji attālināti konsultēt? Arī žūrijas komisijas pārstāvjus māca neticība un šaubas par to, vai šādi būs iespējams objektīvi novērtēt bērnu uzstāšanos. Vai vispār konkursā būs dalībnieki? Tomēr kāds bija pārsteigums, par tik lielu atsaucību un lieliskiem priekšnesumiem! Konkursa novadu kārtā piedalījās 33 dalībnieki.

Tukuma Mūzikas skolas Teorētisko priekšmetu nodaļai ir sācies ļoti labi. Jau kopš oktobra grupu stundas notiek attālināti, taču tas četrām sestās klases audzēknēm netraucēja palēnām gatavoties konkursam. Kā jau tas bija pagājušajā gadā, arī šogad solfedžo konkurss notika janvārī, tikai šoreiz nebraucām pie saviem draugiem uz Klaipēdas Jeronimo Kačinsko mūzikas skolu, bet visi tikāmies platformā Zoom.

2021.gada 12.februārī Tukuma 2.vidusskolas ēkai (Raudas ielā 16), kurā norit pārbūves darbi, tika svinēti spāru svētki. Tā ir tradīcija, kad tiek atzīmēta ēkas smagāko darbu pabeigšana – ir pabeigta jumta nesošā konstrukcija, un tādēļ virs ēkas tiek novietots vainags. Spāru svētkos atskatās uz jau paveikto, tiek teikts būvniekiem paldies par padarīto, un tiek domāts par to, kādi darbi vēl atlikuši, lai ēku tuvākajā nākotnē pabeigtu.Plānots, ka Tukuma 2.vidusskolas ēku pilnīgā pabeigs šā gada jūnijā. Darbi rit pēc būvdarbu grafika, kavējumu darbu izpildē nav.

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītības iestāžu absolventi no 1. februāra līdz 1. martam var pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2021./2022. mācību gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bārenis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, apgrūtināti materiālie un sociālie apstākļi, sasniegumi mācību olimpiādēs. Stipendiju apmērs – sākot no 1500-2500 EUR mācību gadā.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, pirmo reizi konkurss norisinās attālināti. Šis faktors ietekmēja sagatavošanās darbu un dalību konkursā. Tomēr arī vides izglītības joma ir elastīga, un,  izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, iespējas, zināšanas un prasmes, pielāgojas esošajai situācijai. Konkursa mērķis ir ieinteresēt skolēnus vides izpētē un iepazīšanā. Konkursa dalībnieki izzina, pēta un veido praktiskus, ar vidi saistītus eksperimentus, iegūstot noteiktu rezultātu un izdarot secinājumus. Šogad darbus veidoja video formātā, kurā konkursa dalībnieki rāda un stāstījumā iepazīstina ar veiktajiem pētījumiem, novērojumiem un eksperimentiem.

Sākot ar 8. februāri skolēniem būs iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē. Šādu lēmumu 5. februārī apstiprinājusi valdība. Īpaši svarīgi šobrīd ir uzrunāt tos skolēnus, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un sniegt viņiem palīdzību, lai mazinātu gan priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus, gan mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, šobrīd esošo nomāktību un depresiju,  vientulības un pamestības sajūtu, bezmiegu, trauksmi un panikas lēkmes.

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam. Pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu aplūko un lejupielādē šeit: https://ej.uz/PPP_rokasgramata

Our website is protected by DMC Firewall!