Tukuma novada Izglītības pārvalde

🌞Starptautiskās bērnu dienas ieskaņās TUKKU MAGI pagalmā bērnu amatu dienas "Radīt griba, spēja, prieks!".
Sākot no plkst.11.00 atvērtas darbnīcas:
 
🎨 Gleznošanas darbnīca kopā ar Mazo Mulu. Loterija ar vērtīgām balvām - bezmaksas digitālā mācību un metodiskā materiāla abonementu uz 3 mēnešiem, kā arī divi Mulas sērijas grāmatu komplekti;
 
🏺 Mālu darbnīca ar Ivaru Grasi;
 
💍 Rotaslietu darbnīca ar Gunti Jakubovski.
 
🎼 no plkst. 12.00 – 13.00 Mūzikas pietura ar Jēkabu Nīmani.

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas 7.a klases skolēni Mārtiņš Immermanis un Madris Čivčišs ar savu skolēnu mācību uzņēmumu  “SmarTTable” no 18.maija līdz 19.maijam piedalījās Junior Achievement Latvia organizētajā Latvijas mēroga pasākumā “Jauno Uzņēmēju dienas 2022”. Kopumā šogad Skolēnu mācību uzņēmumu programmā ir reģistrēti 1109 SMU, no kuriem finālam izvirzīti 20 labākie skolēnu mācību uzņēmumi vidusskolas grupā un 10 labākie skolēnu mācību uzņēmumi pamatskolas grupā.  Apbalvošanas pasākumā, 19.maijā, SMU “SmarTTable” ieguva 1.vietu pamatskolas grupā.

Jau trešo gadu Tukumā notiek  skolēnu radošais konkurss “Muzicē un saceri”. Tajā piedalās Tukuma novada izglītības iestāžu 5.-12.klašu skolēni, kuriem patīk dziedāt un pašiem sacerēt skaņdarbus. Šogad konkursa dalībnieki demonstrēja savu prasmi divās disciplīnās- latviešu tautas dziesmas dziedāšanā un savas oriģinālkompozīcijas demonstrējumā.

Konkursa dalībnieku sniegumu izvērtēja žūrija: Ritma Zāģere (Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas vokālais pedagogs), Irina Lopesa-Himenesa (Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas instrumentspēles pedagogs, komponiste), Agnese Vītoliņa (Tukuma Mākslas skolas koncertmeistare, flautiste).

 

Š.g.17.maijā Tukuma novada Bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Ķekavu. Tikšanās un diskusijas bija saturīgas un abām pusēm palīdzēja izprast kā darbojas kolēģi citā pašvaldībā.

Tika pārrunāti jautājumi par:

1.) starpinstuticionālo sadarbību;

2.) ukraiņu bēgļu atbalstu;

3.) labās prakses piemēri,dalīšanās pieredzē.

Paldies Ķekavas kolēģiem par šo jauko tikšanos!

3.jūnijā Tukumā viesosies vairāk kā 60 iestāžu deju kolektīvi no visas Latvijas -  Augšdaugavas, Bauskas, Daugavpils, Dienvidkurzemes, Gulbenes, Jūrmalas, Jelgavas, Kuldīgas, Ķekavas, Līvānu, Ogres, Olaines, Preiļu, Rēzeknes, Rīgas, Ropažu, Saldus, Siguldas, Talsu, Tukuma, Valkas novadiem un pilsētām. Plānots, ka Tukuma deju taku izdejos vairāk kā 2000 dalībnieku.

 

Plkst.11.00 sāksies festivāla dalībnieku gājiens – no Šēseles ielas līdz Tukuma pilsētas parkam (Lielā iela, gar Brīvības laukumu). Pēc gājiena – festivāla atklāšana Tukuma pilsētas parkā. No plkst.12.00 – ielu koncerti Brīvības laukumā, Tukuma pilsētas parkā un laukumā pie Tukuma novada domes.

Par festivāla dalībnieku atpūtu rūpēsies izglītības iestāžu skolēnu radošās darbnīcas un skolēnu mācību uzņēmumi.

 

Festivālu, ar Tukuma novada pašvaldības un Valsts izglītības satura centra atbalstu, organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde.

Festivālu atbalsta 

2022.gada 20.maijā no plkst.15.00 līdz plkst.19.00 notiks Atvērto durvju diena.

 

Virtuāla viesošanās Tukuma mākslas skolā

 

Jauno audzēkņu uzņemšana 

 

Vairāk par Tukuma mākslas skolu

2022.gada 6.maijā tiešsaistē notika Tukuma novada interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu metodisko darbu skates un pieredzes apmaiņas Tukuma novada 1.kārta

Skates mērķis bija veicināt pedagogu metodisko darbību un apzināt, apkopot un popularizēt pedagogu metodiskā darba pieredzi.

Skates tēma  - “Ideju kaste”. Tēmu skolotājs varēja interpretēt no dažādiem skatu punktiem, piemēram, mācību process “caur kasti”- datoru, televizoru; “kaste”, kurā glabājas atmiņas, idejas un lietas, ar kurām dalīties; “kaste” kā scenogrāfijas uzbūve vai izstāžu zāle; “kaste” kā vieta mākslas darbam, “kaste” kā dzīves ietvars/rāmis vai cits radošs tēmas pieteikums.

Our website is protected by DMC Firewall!