Tukuma novada Izglītības pārvalde

 Konkursa “Otrā iespēja” mērķis ir atbilstoši ilgtspējīgai attīstībai veicināt skolēnos lietpratību vides, ekonomikas un sociālās jomās.

 Konkursā iesniegti 17 interesanti projekti, kuri atspoguļo skolēnu nepārspējamu izdomu novitāti un oriģinālus risinājumus priekšmetu un resursu vairāku reižu pielietojamībai un jaunu zināšanu un prasmju apguvi.

 Iepazīstot dalībnieku darbus varam pārliecināties, ka jaunajai paaudzei vides jautājumi ir aktuāli un tiek meklēti risinājumi ilgtermiņā praktiski pielietojamām lietām – mazināt radīto atkritumu apjomu, veicināt aprites ekonomiku un taupot resursus. Skolēni savus projektus veidojuši politiski, sociāli un ekonomiskā kontekstā.

Konkursa mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas.

Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu, speciālās izglītības iestādes un profesionālās ievirzes  skolu skolēni.

Dalībnieki, apgūstot speciālās tehniskās zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, radoši strādājot ar dažādām attēlu apstrādes un vektorgrafikas programmām, veido video vai animācijas darbus. Konkursa darbos atspoguļota skolēnu ikdiena, hobiji, aizraušanās un pat emocijas. Ja darbs sniedz emocionālu vēstījumu, tad tā ir augstākā radošuma pakāpe, pielietojot iegūtās prasmes un zināšanas, un mērķis sasniegts pilnībā.

 

 

 

 

Š.g. 11.maijā plkst.12.00

Tukuma kultūras namā

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu deju kolektīvu

kocerts

 

"Danču spēles"

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Vānes pamatskolas (Vānes sākumskolas) direktora amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2022.gada 23.februāra lēmumu “Par Vānes pamatskolas iekšējo reorganizāciju” Vānes pamatskola no 2022.gada 1.septembra būs Vānes sākumskola.

Prasības pretendentam:

No 3.maija plkst.10.00 skolēni, kuri ir vecumā no 15 līdz 20 gadiem, un kuri vēlas strādāt Tukuma novadā, var reģistrēties skolēnu vasaras nodarbinātībai Nodarbinātības valsts aģentūrā - pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”

Pasākuma mērķis - veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

Pasākuma dalībnieki ir skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs. Vairāk par nodarbinātības pasākumu - https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-skoleniem 

    26. aprīlī notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes, Tukuma novada pašvaldības un Valsts izglītības satura centra pārstāvju tikšanās, kuras laikā tika skatīti dažādi organizatoriski jautājumi par bērnu tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda”.
    Tiek plānots, ka pēc daudzu gadu pārtraukuma Tukumu 3. jūnijā pieskandinās apmēram 2000 bērnu čalu, deju soļu un rosības. Koncerti paredzēti vienlaicīgi trīs vietās: laukumā pie domes ēkas, Brīvības laukumā un pilsētas parkā.
    Organizatoriem ir prieks par lielo citu novadu interesi par pasākumu. Festivālu kuplinās dejotāji no Tukuma, Daugavpils, Gulbenes, Līvānu, Ķekavas, Ogres, Preiļu, Rēzeknes, Ropažu, Saldus, Siguldas, Talsu, Valkas, Bauskas, Jūrmalas, Kuldīgas, Jelgavas novada, Grobiņas, Aizputes, Rīgas novadiem un pilsētām.

 Tukuma pašvaldība publikācija 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!