Tukuma novada Izglītības pārvalde

7.decembrī noslēdzās VI intervence projektam "STOP 4-7". Skatīt vairāk >>

 

Līdz 19.01.2023.gaidām jaunus pieteikumus VII intervencei, kura darbību uzsāks no 2024.gada 19.februāra. Par pieteikšanos un kontaktinformāciju skatīt www.tip.edu.lv.

Uz tikšanos!

Latvijas Universitātes aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023.gada decembrī.

Bizness, vadība, uzņēmējdarbība.

Pedagoģija. Valodas. Interešu izglītība.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs 7.decembrī saņēma IZM balvu "Labākais darbā ar jaunatni - 2023" - 3.vieta kategorijā "Straujākais lēciens". 

Apsveicam jaunatnes jomas darbiniekus, kas piedalījās šīs aktivitātes īstenošanā! 

Paldies centra vadītājai Ilzei Jansonei - Peipiņai, jaunatnes darbiniecēm Santai Krebsei, Sprēdei Arnitai, Galinskai Agnetei, Biterei Alisei un Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu speciālistam Sandim Ozoliņam par jauno centra tradīciju, ko novērtējusi arī Izglītības un zinātnes ministrija!

Turpiniet darboties tikpat aktīvi, ģenerēt jaunas idejas un, lai jaunieši centriņā arī turpmāk rod jaunas prasmes, atbalstu un mājas sajūtu!

2023. gada 29. novembrī Valsts izglītības un attīstības aģentūra pasniedza pateicības rakstus pašvaldībām par dalību Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Projekts norisinājās no 2017. gada līdz 2023. gadam un tā ietvaros nodarbinātiem iedzīvotājiem bija iespēja piedalīties mācībās.  

Mācības tika īstenotas vairākās kārtās, tas ir, kad vienu vai divas reizes gadā bija iespēja pieteikties mācībām. Kopumā mācīties gribētājiem bija iespēja izvēlēties no vairākiem simtiem dažādu mācību programmu un jaunās prasmes bija iespēja apgūt gan klātienē visā Latvijā gan attālināti.

Tukuma novadā mācībām pieteikušies 2926 iedzīvotāji, bet mācības uzsākuši un pabeiguši 1489, no tiem 1015 sievietes un 474 vīrieši.

Visaktīvāk Tukuma novada iedzīvotāji apguvuši mācības šādās nozarēs: elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedība un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības).

Vairāk informācija par projektu www.macibaspieaugusajiem.lv 

Tukuma novada izglītības iestāžu skolēnu mācību uzņēmumu pasākums “CITS BAZĀRS”

TC RIMI, Pasta iela 14, Tukums, 12.12.2023. 10.00.-15.00.

 

Ir pienācis skaistais Ziemassvētku laiks un Tukuma novada skolēni savos izveidotajos skolēnu mācību uzņēmumos pašu rokām un izdomu ir sagatavojuši daudz dažādas, skaistas un noderīgas lietas. Pasākumā dalību pieteikuši 29 skolēnu mācību uzņēmumi, kuros varēs iegādāties svecītes, piekariņus, koka darinājumus, LED gaismekļus, dažādus kārumus un našķus, rotas, apģērbus utt.

Aicinām ik vienu atbalstīt mūsu novada jaunos uzņēmējus un iegādāties skaistākās, oriģinālākās dāvanas un gūt pozitīvas emocijas!

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Pieaugušo tālākizglītības centrs sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Latvijas Banku piedāvā mācību kursu "Manu personīgo finanšu plānošana". 

Norises vieta: Jaunpils reģionālās attīstības centrs RATS, Jaunkalni, 2.stāvs.  Ja būs interesenti, kuri vēlēsies nodarbības apmeklēt attālināti, centīsimies to nodrošināt. Vēlmi piedalīties mācībās klātienē vai attālināti jānorāda piesakoties. 

2023.gada 28.novembrī Tukuma 2.vidusskolā notika pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Dzejas un prozas darba iestudēšanas posmi un metodes”. Kursu mērķis – pilnveidot pedagogu zināšanas par dzejas un prozas skatuves priekšnesuma  un runātāja psiholoģiskās sagatavošanas metodēm.

Katru mācību gadu notiek skatuves runas konkurss, kurā piedalās ļoti daudz Tukuma novada skolēnu, praktiski no visām vispārizglītojošām skolām. Šī iemesla dēļ žūrijas komisijai allaž ir ļoti grūti izvērtēt un tik sīvā konkurencē izvirzīt pašus labākos valsts kārtas konkursam.

Aicinām iedzīvotājus, īpaši jauniešus, iesaistīties jaunatnes jomas veicināšanas stratēģijas izstrādes procesā!

Tukuma novadā izstrādāts plānošanas dokumenta “Jaunatnes politikas attīstības stratēģija 2024.-2027.gadam” projekts. Dokumenta izstrādē piedalījušies jaunatnes jomā strādājošie un iesaistītie, kā arī savu viedokli izteikuši Tukuma novada jaunieši.

Aicinām iepazīties ar dokumenta saturu un līdz 5.decembrim iesūtīt priekšlikumus

Our website is protected by DMC Firewall!