Tukuma novada Izglītības pārvalde

https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/nosaka-kartibu-ukrainas-beglu-bernu-izglitibas-turpinasanai-nakamaja-macibu-gada

Civiliedzīvotāju, kurš 2021./2022. mācību gadā apgūst vispārējās izglītības programmu 1.-8. klasē vai 10.-11. klasē, nākamajā klasē pārceļ, nepiemērojot prasības par vērtējumu saņemšanu mācību priekšmetos (kursos) mācību gada noslēgumā. Tāpat noteikts, ka ukraiņu bēgļu bērni ir tiesīgi tajā pašā klasē atkārtoti apgūt attiecīgo izglītības programmu. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātie grozījumi kārtībā, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas, kas [..] 2022. gada 10. maijā, apstiprināti valdībā.

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis”

vadītāja/-as amatu

(uz nenoteiktu laiku)

Aprīļa pēdēja nedēļā Tukuma novada izglītības iestāžu  kori iesūtīja dziesmas videokoncertam "Sadziedam kopā - 2022". Koncertā piedalās Tukuma novada izglītības iestāžu 5. - 9.klašu, 5.-12. klašu, zēnu un jauktais koris.

Liels paldies visiem dziedātājiem, koru diriģentiem, koncertmeistariem un palīgiem, kas parūpējās par jaukajiem priekšnesumiem! Paldies arī Irinai Lopesai - Himenesai par ieguldīto darbu video montāžā! 

Saite uz videokoncertu: https://failiem.lv/u/yt3tdytct

 Konkursa “Otrā iespēja” mērķis ir atbilstoši ilgtspējīgai attīstībai veicināt skolēnos lietpratību vides, ekonomikas un sociālās jomās.

 Konkursā iesniegti 17 interesanti projekti, kuri atspoguļo skolēnu nepārspējamu izdomu novitāti un oriģinālus risinājumus priekšmetu un resursu vairāku reižu pielietojamībai un jaunu zināšanu un prasmju apguvi.

 Iepazīstot dalībnieku darbus varam pārliecināties, ka jaunajai paaudzei vides jautājumi ir aktuāli un tiek meklēti risinājumi ilgtermiņā praktiski pielietojamām lietām – mazināt radīto atkritumu apjomu, veicināt aprites ekonomiku un taupot resursus. Skolēni savus projektus veidojuši politiski, sociāli un ekonomiskā kontekstā.

Konkursa mērķis ir attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas.

Konkursā piedalās vispārizglītojošo skolu, speciālās izglītības iestādes un profesionālās ievirzes  skolu skolēni.

Dalībnieki, apgūstot speciālās tehniskās zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā, radoši strādājot ar dažādām attēlu apstrādes un vektorgrafikas programmām, veido video vai animācijas darbus. Konkursa darbos atspoguļota skolēnu ikdiena, hobiji, aizraušanās un pat emocijas. Ja darbs sniedz emocionālu vēstījumu, tad tā ir augstākā radošuma pakāpe, pielietojot iegūtās prasmes un zināšanas, un mērķis sasniegts pilnībā.

 

 

 

 

Š.g. 11.maijā plkst.12.00

Tukuma kultūras namā

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu deju kolektīvu

kocerts

 

"Danču spēles"

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

Vānes pamatskolas (Vānes sākumskolas) direktora amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

Saskaņā ar Tukuma novada domes 2022.gada 23.februāra lēmumu “Par Vānes pamatskolas iekšējo reorganizāciju” Vānes pamatskola no 2022.gada 1.septembra būs Vānes sākumskola.

Prasības pretendentam:

DMC Firewall is a Joomla Security extension!