Tukuma novada Izglītības pārvalde

8.septembrī Tukuma pilsētas Kultūras namā un Brīvības laukumā norisinājās Tukuma novada Multifunkcionālā Jaunatnes iniciatīvu centra un Tukuma novada Izglītības pārvaldes rīkotais pasākums  “Brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem Tukumā un Tukuma novadā”.  Pasākums norisinājās jau otro gadu, pulcējot vienkopus kuplu dalībnieku un interesentu pulku. Šajā dienā  bērniem un jauniešiem, un viņu vecākiem bija iespēja aktīvi un  radoši darboties meistarklasēs, pārbaudīt savas prasmes un varēšanu dažādās sporta disciplīnās un sporta spēlēs,  vērot sportistu paraugdemonstrējumus,  uzklausīt kārtības inspektoru runča Rūda un bebra Bruno padomus par ceļu satiksmes drošības noteikumiem un kārtības noteikumiem spēļu laukumos un māju pagalmos, kā arī  skatīties krāsainus, muzikālus un atraktīvus priekšnesumus uz Tukuma Kultūras nama skatuves.

15. un 16. augustā atpūtas kompleksā “Sveikuļi” Tumes pagastā Tukuma novadā norisinājās pirmais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu parlamentu vasaras festivāls "SKY 2018", ko organizēja Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais  Jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jaunpils novada jauniešiem un viņu atbalsta personu Ilzi Jansoni-Peipiņu,  un festivāla brīvprātīgo organizatoru grupu - skolēnu parlamentārietēm - Ullu Grinbergu, Nikolu Gesti, Kristīni Stafecku, Sintiju Ozolnieci, Nikolu Smelteri un Aneti Grāvīti.

Pasākums bija pašu jauniešu iniciatīva, dodot viņiem iespēju aktīvi darboties, plānot un organizēt pasākuma saturu un noris.

29. augustā Valsts prezidenta pilī tika pasniegtas Ata Kronvalda prēmijas skolotājiem, ceļojošās balvas un diplomi „Lielā Pūce” un „Zvaigžņu reitings” uzvarētāju skolām. Kā ierasts, Ata Kronvalda fonda apbalvojumus pasniedza Latvijas valsts prezidents Raimonds Vējonis un Ata Kronvalda fonda prezidents Henriks Danusēvičs. Uz svinīgo pasākumu bija uzaicināti arī Tukuma novada Zemgales vidusskolas pārstāvji, lai saņemtu Ata Kronvalda balvu “Mazā Pūce”

30. augustā Tukuma novada Domes sēdē svinīgi tika pasniegtas Tukuma novada Domes stipendijas pirmajam studiju gadam studijām augstskolā Ancei Kazušai, Ievai Pētersonei un Kētai  Elizabetei Siliņai.

29. augustā Tukuma 2.pamatskolas zālē norisinājās Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētā 2018./ 2019. mācību gada ieskaņas svinīgā konference, uz kuru tika aicināti visi Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki, pedagogu metodisko apvienību vadītāji un LIZDA priekšsēdētāji.

Uzrunājot visus klātesošos, konferenci atklāja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs Normunds Rečs.

Tukuma novada Domes 2014. gada 30. janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 „Par Tukuma novada pašvaldības pabalstiem” paredzēts, ka ģimenēm, kuras bērns ir uzņemts Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādes 1.klasē, tiek izmaksāts pabalsts 15,00 euro apmērā skolas gaitu uzsākšanai. Pabalsts tiek izmaksāts uz viena no bērna vecāku norēķinu kontu kredītiestādē.

Kā jau iepriekš informējām, 2018./2019. mācību gadā Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” ieplānota projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa”” (turpmāk tekstā – Projekts) īstenošana, veicot ēkas renovāciju. Mazie “Pasaciņas” audzēkņi no šī gada 3.septembra apmeklēs citas Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes.

Our website is protected by DMC Firewall!