Tukuma novada Izglītības pārvalde

28. februārī Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē ,,Karlsons’’ pulcējās aktīvi un radoši pirmsskolas izglītības skolotāji no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēm, lai dalītos un smeltos pieredzē, kā ar dažādu rotaļu palīdzību pirmskolas vecuma bērniem veidot interesi par lasīšanu un attīstīt viņu lasītprasmi.

Semināra „Labā prakse rotaļmetožu un rotaļpaņēmienu pielietojumā lasītprasmes sekmēšanai pirmskolā” sākumā

24. februārī  Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, notika Pirmais Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu ansambļu konkurss ”Rīgas stīgas 2017”. Konkursā piedalījās arī Tukuma Mūzikas skolas 1.-3. klašu un sagatavošanas klases vijolnieku ansamblis: Agate Šneidere, Tīna Šneidere, Loreta Vičmane, Elmārs Zvejnieks, Lilu Kola–Mertena, Justīne Survillo, Marta Pētersone, Samanta Gukļivska un Arina Klibika. Ansambli konkursam sagatavoja skolotāja Ludmila Gorevalova, koncertmeistare  Natālija Župerka.

Noskaidroti Kurzemes reģiona vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa „No baroka līdz rokam” finālisti, starp kuriem ir arī Tukuma 2.pamatskolas popgrupa „Bimini”.

22. februārī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā un Ventspils Jaunrades namā visas dienas garumā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla - konkursa „No baroka līdz rokam” Kurzemes reģiona atlases kārta.

22. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 2ANNAS projekts PROJEKTORS no 28. februāra līdz 8. martam viesosies piecās Latvijas pilsētās, lai jauniešus iepazīstinātu ar aktuālākajām Baltijas īsfilmām un dotu iespēju pašiem piedalīties īsfilmu veidošanas meistarklasēs.

Programma paredzēta jauniešiem, kam ir interese par uzņēmējdarbību, arī bez iepriekšējas pieredzes un specifiskām zināšanām. Tā norisinās 3 posmos, tās izveide un izvērtēšana notiek sadarbībā ar augstskolu SSE RIGA un uzņēmējiem. 

Organizācija “Mentor Latvia”  ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas Latvijā darbojas kopš 2011. gada. Tās galvenais mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu un veicināt 15-19 gadu vecuma jauniešu labklājību, kuri bērnībā nav izjutuši un iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes.

Padziļināt zināšanas kādā no mācību priekšmetiem; iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm; pilnveidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, elektronisko literatūru un citiem informācijas avotiem – tie ir tikai daži no uzdevumiem, kuri izvirzīti skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanā. Nu jau vairākus gadus Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vidusskolu jaunieši izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus un prezentē tos izglītības iestādēs. Labākie darbi tiek izvirzīti dalībai novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolas aicina nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienām, lai iepazītos ar skolu un skolotājiem, uzzinātu, kā tiek organizēts mācību process, brīvais laiks un interešu izglītība.

 


 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd