Tukuma novada Izglītības pārvalde

- Jūs esat skolotājs?

- Esmu savu skolēnu skolnieks.

- Jūs viņus pazīstat?

- Esmu puse katrā no viņiem.

- Tātad Jūs viņus pazīstat?

-Tāpat kā pazīstu bezgalību.

- Kā tad Jūs viņus audzināt?

- Tāpat kā ābele savas sēklas.

- Kur tad Jūsu pedagoģija?

- Es smeļu to no zvaigžņotās debess.

- Kur ir tā zvaigžņotā debess?

- Manī!

Jau trešo gadu pēc kārtas Tukuma, Engures un Jaunpils novados no 9. līdz 19. oktobrim notiks Karjeras nedēļas, kuru tēma šogad ir “ES BŪŠU ...”. Šajā laikā bērni un jaunieši dažādos pasākumos skolās un ārpus tām varēs iepazīt sevi un apzināt karjeras izvēles iespējas mūsdienu darba tirgū.

Piedalīšanās Karjeras nedēļas aktivitātēs dažāda vecuma bērniem un jauniešiem palīdz izprast sevi, iepazīt dažādas profesijas un dod iespēju orientēties sarežģītajā mūsdienu darba tirgū, kurā ir daudz neskaidrību un viss strauji mainās. Karjeras nedēļas piedāvājumi pirmsskolas vecuma bērniem un jaunāko klašu skolēniem sniegs citādu redzējumu par dažādām profesijām gan ieklausoties vecāku un citu skolēnu stāstījumos, gan ciemojoties vietējos uzņēmumos, gan arī iepazīstot un izzinot sevi. Aicinām skolēniem būt aktīviem un piedalīties pasākumos, kuri tiek piedāvāti Karjeras nedēļas ietvaros, savukārt vecākiem un uzņēmējiem būt atsaucīgiem un pretimnākošiem, lai bērni un jaunieši izprastu profesiju pasaules daudzveidību un atklātu iespējas vietējo novadu uzņēmējdarbībā.

Sabiedriskajai apspriešanai ir nodots jaunā mācību satura un pieejas apraksta projekts "Izglītība mūsdienīgai lietpratībai". Šajā dokumentā ikviens var aplūkot obligāto mācību saturu, pieeju un darba organizāciju, kā arī skolēniem sasniedzamo rezultātu visās vispārējās izglītības pakāpēs. Turklāt līdz nākamā gada 1. februārim ikvienam ir iespējas iepazīties un izteikt savu vērtējumu par projektu Skola2030 mājaslapā.

 

Attēls: Skola2030 prezentācija

 

    Skolotāj,

Lai kaut kam labam klāt ir vienmēr daļa Tava;

Nu kaut vai cerība, ja cita nav ko dot.

Ar sirdspukstiem, ar mīlestības vārdiem,

Lai proti katru dienu piestarot!

Lai kaut kam labam  klāt ir daļa Tava,

 Lai darbs, ko dari, vienmēr būtu gods!

 

 

 

Vissiltākie sveicieni un vislabākie novēlējumi

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pedagogiem Skolotāju dienā!

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vārdā - vadītājs Normunds Rečs

 

 

Arī šogad par godu Skolotāju dienai sanāksim visi kopā 5. oktobrī Tukuma pilsētas Kultūras namā plkst. 15:00, lai svinīgā pasākumā godinātu Tukuma un Jaunpils novadu pedagogus.

Tukuma 2. vidusskola ir piekritusi  iesaistīties starptautiskā projekta IWB-Labs (Internationalization of Work Based Learning in Agribusiness Sector) aktivitātēs. Tajā jau piedalās Latvijas, Spānijas, Slovākijas un Itālijas organizācijas, kas cieši saistītas ar topošo agrobiznesa speciālistu izglītošanu un pieredzējušu lauksaimnieku profesionālo pilnveidi. Projekta vadošais partneris ir no Itālijas, bet LLU (Latvijas Lauksaimniecības universitāte) pārstāv mūsu valsti. Šis starptautiskais projekts piedāvā pieeju, kurā mācību process balstās uz darba vidi.

26.septembrī seminārā “Emocijas valodā”, ko par godu Eiropas valodu dienai rīkoja Latviešu valodas aģentūra, pasniegti apbalvojumi konkursa “Eiropas Atzinības zīme valodu apguvē” laureātiem. Konkurss ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kas norisinās 30 Eiropas valstīs, kuru novatoriskiem valodu mācīšanas un apguves projektiem jau devīto reizi izsludināja Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

22.septembrī visā Latvijā vairāk kā 560 norises vietās notika Latvijas Olimpiskās Komitejas (LOK) rīkotais pasākums "Olimpiskā diena 2017", kopā pulcējot 136 704 dalībniekus no 97 Latvijas novadiem un pilsētām. “Olimpiskās dienas 2017” devīze šogad bija “Vingro svaigā gaisā!", tāpēc LOK aicināja šo dienu visiem iesākt ar vingrošanu brīvā dabā. Rīta rosmes vingrojumu kompleksu izstrādāja profesionāli Latvijas sportisti, un tās mērķis bija dalībniekus pamodināt un sagatavot turpmākās dienas aktivitātēm, kā arī atgādināt par pareizi veiktu rīta vingrošanu kā svarīgu ikdienas sastāvdaļu. “Olimpiskās dienas 2017” dalībniekiem tika pasniegti Starptautiskās Olimpiskās Komitejas (SOK) 2017.gada sertifikāti.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd