Tukuma novada Izglītības pārvalde

http://www.skolureitings.lv/

Ata Kronvalda fonds ir izveidojis Latvijas skolu reitingu par 2021./2022.m.g. 

 

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts. Vairāk informācijas Ata Kronvalda fonda mājas lapā.

Tukuma novada Izglītības iestādes skolu reitingā:

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina apmeklēt

novada izglītības iestāžu

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādi

Engures Saieta namā,

Jūras ielā 114,

Engurē,

Tukuma novadā.

2022.gada 29.jūnijā Tukuma novada domes sēdē par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" vadītāju tika apstiprināta Inese Šīmane. No 2007. gada līdz 2018.gadam Inese strādājusi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Taurenītis" par pirmsskolas pedagogu, no 2019.gada guvusi pieredzi Tukuma muzejā kā muzejpedagogs un Komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja. Līdz šim brīdim strādāja par Durbes pils vadītāju. 

 

 

Lai jaunajā amatā izdodas sasniegt plānotos mērķus un īstenot ieceres!

www.izm.gov.lv 

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu integrāciju Ukrainas bēgļu bērniem.

Nometnes plānots organizēt 1. līdz 12.klases skolēniem,  aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas  skolēnu.

Nometņu organizatori Ukrainas un Latvijas jauniešiem varēs piedāvāt gan latviešu valodas nodarbības, gan daudzveidīgas cita veida norises un radošās aktivitātes, kas pilnveidos komunikācijas un saskarsmes iemaņas. Vienlaikus tas ir veids, kā sekmēt sociāli emocionālās prasmes un stiprināt psihoemocionālo labbūtību, kas ģeopolitiskās situācijas dēļ ir svarīgi kā Ukrainas, tā Latvijas bērniem un jauniešiem.

Spānijas pilsētā A Laracha tika ieviests projekts "Strengthening a Europe of solidarity in times of migration". Šajā projektā, kā dalībvalsts piedalījās arī Latvija. Latviju pārstāvēja Tukuma novads, no kura gan dalīties pieredzē, gan smelties jaunas zināšanas devas Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāvji. Projekta galvenais mērķis bija, ar dialogu un dažādu Eiropas pilsoņu pārdomu un pieredzes stāstu palīdzību, veicināt izpratni par Eiropas dažādību un integrācijas veicināšanas iespējām. Tādējādi palīdzot uzlabot izpratni par Eiropas Savienību, kā arī tās vēsturi un pilsoņu dažādību, veicinot Eiropas pilsonības sajūtu, pilsoņu un demokrātiskās līdzdalības palielināšanu, pašreizējās ES situācijas izpratni saistībā ar migrācijas politiku un alternatīvu un jaunu pārvaramu izaicinājumu meklēšanu.

Tukuma novada domes priekšsēdētājam Gundaram Važam

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājai Dacei Strazdiņa

 

Par Latvijas bērnu tautas deju

festivālu “Latvju bērni danci veda”

 

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību un Tukuma novada Izglītības pārvaldi 2022.gada 3.jūnijā organizēja tautas deju festivālu “Latvju bērni danci veda”, kurā piedalījās vairāk nekā 2100 dejotāju no visas Latvijas. Šī pasākumu mērķis ir nodrošināt skolēnu līdzdalību Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesā un tradīcijas saglabāšanā un attīstībā.

Our website is protected by DMC Firewall!