Tukuma novada Izglītības pārvalde

No 2021. gada 1. septembra esošajam valsts ģimnāziju pulkam pievienosies arī Tukuma Raiņa ģimnāzija. Lai vispārējās vidējās izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par īstenojamo izglītības programmu skaitu, skolēnu skaitu un mācību sasniegumu vidējo procentuālo novērtējumu centralizētajos eksāmenos. Tāpat izglītības iestādei jāveic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā un jāiesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā.

Tukuma novada Domes deputāti 2021.gada 26.maija Domes sēdē nolēma noteikt vienreizēju pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārkārtējās situācijas laikā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12.klasei attālinātā mācību procesa periodā. Ņemot vērā attālinātā mācību procesa ilgumu, pabalsts tiek piešķirts 5. - 11.klašu izglītojamajiem 43,50 EUR apmērā un 12. klašu izglītojamajiem 35,25 EUR apmērā.

HARALDS 200x2021.gada 26.maija Tukuma novada Domes sēdē deputāti amatā apstiprināja Pūres pamatskolas direktoru - Haraldu Lučkovski. Līdz šim H.Lučkovskis bijis Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas prezidents, Latvijas Paralimpiskās komitejas valdes loceklis, SIA "Līksnas nams" mācību un kvalifikācijas centra direktors un Valsts policijas koledžas pirmās palīdzības sniegšanas pasniedzējs.

 

Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

No 24.maija līdz 31. jūnijam Tumes Kultūras namā apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap Tevi”. Izstādes apmeklētājus pieņem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26276162. Izstādē piedalās 8 skolas ar kopumā 53 darbiem (Tukuma 2.vidusskola, Tumes pamatskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Irlavas pamatskola, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, Lapmežciema pamatskola, Engures Mūzikas un mākslas skola, Jaunpils vidusskola).

2021.gada pavasarī Tukuma novada Izglītības pārvalde organizēja divus deju radošos konkursus, kuros bija iespēja piedalīties ikvienam tautas deju kolektīvu dejotājam un tautas deju kolektīvu skolotājam no Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem. Abu konkursu mērķis bija veicināt jaundarbu tapšanu, kā ari pilnveidot deju kolektīvu tradīcijas, radošo un māksliniecisko darbību.

Lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaisti organizētās aktivitātēs ārpus telpām, valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt vienā grupā pieļaujamo cilvēku skaitu. Turpmāk izglītības procesā formālajā un neformālajā izglītībā, darbā ar jaunatni, kā arī sporta treniņu norisē klātienē ārpus telpām vienā grupā varēs darboties līdz 20 cilvēkiem līdzšinējo 10 vietā. Šie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" šodien, 2021. gada 18. maijā, apstiprināti valdībā.

Pavasaris atnāk ar ziediem, krāsām, sauli un gaismu, tāpēc nav nejaušība, ka Ģimenes dienu svin pavasarī. Ģimenes vārdam ir īpaša skaņa. Šim vārdam piemīt spēks, kuru caurvij bezgalīga mīlestība. Ejot cauri bērnībai, katru bērna soli pavada māmiņas un tēta mīļais skats un vecvecāku rūpes un atbalsts. Ģimenes diena ir labs iemesls pateikt paldies un sacīt labus vārdus saviem vistuvākajiem cilvēkiem – savai ģimenei.

 

Koncertā piedalījās Tukuma 2.pamatskolas,Tukuma 2.vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Tukuma novada speciālās izglītības iestādes, Džūkstes pamatskolas, Zemgales vidusskolas, Smārdes pamatskolas, Engures vidusskolas, Lapmežciema pamatskolas, Jaunpils vidusskolas skolēni un viņu ģimenes locekļi. Paldies skolotājiem: Sanitai Apinei, Ritmai Zāģerei, Dacei Perševicai, Rudītei Peipai, Ingunai Silinevičai, Sarmītei Balodei, Inesei Bērziņai, Sarmītei Dabarei, Ērikam Budēvicam, Vijai Fogelei, Dacei Lācei, Benitai Eglei, Mārītei Kabakai, kas palīdzēja skolēniem sagatavoties koncertam. Kā arī paldies vecākiem par atbalstu un palīdzību! Paldies videokoncerta montāžas un apstrādes speciālistei - Irinai Lopesai-Himenesai! Jauku skatīšanos!

Our website is protected by DMC Firewall!