Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākot ar 8. februāri skolēniem būs iespēja saņemt konsultatīvo atbalstu klātienē. Šādu lēmumu 5. februārī apstiprinājusi valdība. Īpaši svarīgi šobrīd ir uzrunāt tos skolēnus, kuriem ir nepieciešams psihoemocionāls atbalsts un sniegt viņiem palīdzību, lai mazinātu gan priekšlaicīgus mācību pārtraukšanas riskus, gan mazinātu attālināto mācību negatīvo ietekmi uz skolēnu mentālo veselību, grūtībām mācīties, šobrīd esošo nomāktību un depresiju,  vientulības un pamestības sajūtu, bezmiegu, trauksmi un panikas lēkmes.

Veselības ministrija kopā ar pusaudžu psihoterapeitu Nilu Konstantinovu izstrādājusi pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu pusaudžiem, kurā apkopotas pamatzināšanas, tehnikas un prasmes, kas pusaudzim palīdz izvairīties no mentālās veselības problēmām, atpazīt tās un sniegt pirmo palīdzību sev pašam vai draugam. Pirmās psiholoģiskās palīdzības (PPP) rokasgrāmatu aplūko un lejupielādē šeit: https://ej.uz/PPP_rokasgramata

No 2021.gada 11.janvāra ikvienas nozares speciālists var pieteikties vērienīgajā skolotāju izglītības projektā „Mācītspēks”, lai apgūtu skolotāja profesiju un vienlaikus uzsāktu darbu skolā, nākamajā mācību gadā pievienojoties Latvijas izglītības sistēmai kā viens no 100 jaunajiem pedagogiem. Projekta kandidāti var pieteikties līdz 1. martam.

Kā tas ir – pieslēgties karjerai? Tiešajā nozīmē tas ir pievienoties tiešsaistes nodarbībām par karjeras jautājumiem. Pārnestajā nozīmē – sākt domāt par savas karjeras attīstību.

Kad? 2021.gada februārī katru darba dienu plkst. 14.00 - 17.00

Kur? Tiešsaistē

Par ko es tur uzzināšu? Par karjeras iespējām, ko piedāvā 39 sadarbības partneri (augstskolas, koledžas, tehnikumi, profesionālās vidusskolas, NBS, Prakse. lv, PROFOLIO. Būs arī praktiski dažādu speciālistu, jauno profesionāļu, studentu ieteikumi un atziņas.

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā Covid-19 izraisīto pandēmiju un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kurā ar periodiskiem un mainīgiem ierobežojumiem tiek īstenota interešu izglītība, informē, ka minētie apstākļi ietekmējuši arī VISC plānotos un iecerētos pasākumus 2020./2021. mācību gadā gan interešu izglītībā kopumā, gan gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (turpmāk- svētki), kuri no 2020.gada pārcelti uz 2021.gadu.

2021.gada Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (SZPD) konferences mūsu novada vidusskolās ir noslēgusies. Savu darbu izstrādē skolēni šogad ieguldīja daudz vairāk patstāvīga darba, nekā tas bija iepriekšējos gados, jo mācības valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ notiek attālināti. Pietrūka iespējas satikties ar savu darbu vadītājiem klātienē, nebija tādu iespēju eksperimentu veikšanai, kā iepriekšējos gadus. Gan darbu izstrādātāji, gan darbu vadītāji ir ieguldījuši patiešām daudz prasmju, lai zinātniskās pētniecības darbi būtu ne tikai aktuāli, bet arī nozīmīgi un pamatoti.

Tukuma novada pašvaldība arī 2021.gadā turpinās sniegt atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma (turpmāk – BUP) jeb auklītes pakalpojuma saņemšanai ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni, kam pašvaldība nevar nodrošināt iespēju attiecīgajā gadā apgūt pirmsskolas izglītības programmu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādē. Tukuma novada Domes 2021.gada 27.janvāra sēdē tika noteikts pašvaldības atbalsta apmērs 2021.gadā par vienu bērnu BUP nodrošināšanai – 200,00 EUR mēnesī (atbalsta apmērs 2020.gadā – arī 200,00 EUR mēnesī).

Valsts kārtas konkursā šogad piedalījās vismazāk dalībnieki, kopumā 189 darbi. Konkursa darbus vērtēja žūrijas komisija: I. Rimicāne (komisijas priekšsēdētaja); I.L. Lazdiņa, M. Avota, D. Timule (žūrijas komisijas locekles); S. Vancāne (tehniskā sekretāre). Rezultātu tabulā norādīti konkursa laureāti kuru darbi izvirzīti konkursam Čehijā.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd