Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada pašvaldības iestāde

“Tukuma novada Izglītības pārvalde” (Reģ.Nr.90000050975)

aicina darbā

speciālistu bērnu tiesību aizsardzības jautājumos

uz nenoteiktu laiku.

25.augustā Tumes kultūras namā notika Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāju, vietnieku, novada pedagogu metodisko apvienību vadītāju un Mācību jomu koordinatoru tikšanās, lai kopā atskatītos uz pagājušo gadu un iesāktu jauno – 2022./2023.mācību gadu.

Laba vēlējumus klātesošajiem izteica Tukuma novada domes priekšsēdētājs Gundars Važa, Tukuma novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja – Ligita Gintere un Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa.

19.augustā notika Tehnoloģiju mācību jomas pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspils Augsto tehnoloģiju parku un Ventspils zinātnes centru VIZIUM. Pedagogi ieguva informāciju par iespējām, ko piedāvā abas iestādes, lai nākotnē plānotu izglītojošus pasākumus arī saviem izglītojamajiem.

 

Ventspils Augsto tehnoloģiju parks

Ventspils zinātnes centrs VIZIUM

17.augustā Tukuma novada pašvaldības pieaugušo izglītībā iesaistītie darbinieki - Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Marita Bērziņa, Kandavas Pieaugušo  izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra vadītāja Alise Šmēla un Zemītes tautas nama vadītāja Ērodeja Kirillova devās uz Kuldīgas Mākslas namu, lai tiktos ar pieaugušo izglītībā iesaistītajiem speciālistiem un pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem seminārā "Pieaugušo izglītības nozīme novada attīstībai".

 

Seminārā notika diskusijas gan par pašvaldības funkcijām pieaugušo izglītībā, pieaugušo iesaisti, pieaugušo izglītības organizēšanas modeļiem, gan arī citiem jautājumiem. Semināru organizēja Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar Latvijas pieaugušo izglītības apvienību.

Lasīt vairāk >>

VIAA informācija

2022.gada 2. augustā sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).  Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

 Informācija (krievu valodā)/ Летние лагеря для детей и молодежи Латвии и Украины Тукумского края (6-18 лет)

 

Pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Valsts izglītības satura centru un Tukuma novada pašvaldību, Tukuma novada Izglītības pārvaldes projektu konkursa “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” iesniegto pieteikumu izvērtēšanas komisija 2022. gada 19. jūlija sēdē prot. Nr.1 apstiprinājusi 3 konkursa pieteikumus:

 

Veselības ministrija

 

14. jūlijā Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos (Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"), apstiprinot prasības jaunam pakalpojumu veidam - ārtelpu bērnudarzam, ko varēs piedāvāt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji un pirmsskolas izglītības iestādes.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!