Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

2017. gada 31. marts būs diena, kad Slampes Kultūras pilī uz gadskārtējo tautas deju kolektīvu sadancošanos „Zemgales bļoda” pulcēsies dejotāji no Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem.  Vairāk kā četri simti 3. - 6. klašu tautas deju kolektīvu dejotāji ar saviem deju soļiem rībinās lielāko mūsu novada skatuvi. Sadancošanās koncerta sākums plkst. 12:00.

 

No 2017. gada 24. marta līdz 24. aprīlim Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 1. - 12. klašu skolēnu atklātās vizuālās mākslas olimpiādes  dalībnieku labāko darbu izstāde.

 

 

 

21. martā Engures vidusskolā notika radošā diena tiem pirmklasniekiem, kuri skolā apgūst kristīgo mācību. Radošās dienas pasākumā piedalījās Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma 2. pamatskolas un Engures vidusskolas pirmklasnieki. Pasākuma tēma – Ceļojums pa Bībeles ciemu.

22.martā Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8.konference. Kopumā Zemgales reģiona konferencē Tukuma un Engures novadus pārstāvēja 31 skolēns, prezentējot 25 darbus 14 tematiskajās sekcijās.

 17. martā Tukuma novada Izglītības pārvalde rīkoja Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu vadītāju sanāksmi, uz kuru tika aicināti arī pirmskolas izglītības iestāžu un skolu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu apguvi, vadītāji un vadītāju vietnieki, lai izrunātu un apspriestu dažādus aktuālus izglītības jomas darba jautājumus.

Kā viena no svarīgākajām aktualitātēm sanāksmes darba kārtībā bija jautājums par izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanu. Par šo tēmu ar plašu prezentāciju uzstājās Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Evija Uzare.

Lai iepazīstinātu pedagogus ar AS “Latvijas valsts meži” vides izglītības programmas “Izzini mežu” piedāvātajām aktivitātēm dabas parkā Tērvetē, katru gadu skolēnu pavasara brīvlaikā ciemos tiek aicināti skolotāji.  Arī mūsu  Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bioloģijas, ģeogrāfijas, sākumskolas skolotāji un klašu audzinātāji saulainajā 16. marta pavasara  rītā devās izbraukuma seminārā uz Tērvetes dabas parku “lasīt”  Tērvetes “Dabas grāmatu”. 

2017. gada 17. martā Tukuma Raiņa ģimnāzijā notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 1. kārtas konkursa “Latvijas toņi un pustoņi” tērpu kolekcijas skate, kurā piedalījās Tukuma Raiņa ģimnāzijas vizuālās mākslas pulciņš “Mazā ota” ar savu tērpu kolekciju “Selfie ballīte saulrietā” (skolotāja Una Bērziņa) un Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas mākslas pulciņš ar tērpu kolekciju “Rakstu raksti”  (skolotāja Ilze Rasa).

Tukuma un Engures novadu vidusskolu skolēni gatavojas piedalīties Zemgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 22. martā Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā un Latvijas Lauksaimniecības universitātē Jelgavā.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd