Tukuma novada Izglītības pārvalde

Skolotājas saruna ar Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" bērniem kādā mūzikas nodarbībā nedēļu pirms Mārtiņiem, kad mazie ķipari aktīvi apguva Mārtiņdienas dziesmas un rotaļas:

Skolotājs: Bērni, vai jūs zināt, kas ir Mārtiņdiena? Ko dara Mārtiņos?

2017. gada 1. novembrī Tukuma novada Izglītības pārvaldē darbu uzsāka Izglītības atbalsta centrs (turpmāk – Atbalsta centrs), kura izveides mērķis ir nodrošināt iespēju izglītības iestādēm saņemt psihologa, speciālā pedagoga un logopēda pakalpojumus. Atbalsta centra galvenais uzdevums ir sadarbība ar izglītības iestādēm, sniedzot atbalstu iekļaujošās izglītības ieviešanai, veicot krīzes situāciju risināšanu izglītības iestādēs, strādājot ar bērnu, klasi vai grupu, bērnu vecākiem un pedagogiem.

Ja izglītības iestādē nav atbilstošu speciālistu, centra speciālisti veiks izglītojamā intelektuālās un emocionālās sfēras izpēti. Balstoties uz izpētes rezultātiem, sniegs ieteikumus par atbalsta pasākumu piemērošanu mācību procesā, piedalīsies individuālā izglītības atbalsta plāna izstrādāšanas procesā,

 

Kad?       17. novembrī plkst. 12.00

 

  

Kur?       Tukuma Raiņa ģimnāzijas pagalmā     

                                                     

 

Kas?     Laika kapsulas atvēršanas pasākums

 

 

                           

 

 

 

Kad?       10. novembrī plkst. 12.00

 

  

Kur?       Sātu Evanģēliski luteriskajā baznīcā      

                                                     

 

Kas?     Koncerts "Mēs Latvijai!"                              

 

 

 

 

Jau vairākus gadus oktobrī, ar Tukuma novada Domes finansiālu atbalstu, programmas “Atbalsta programma Tukuma novada ģimenēm ar bērniem” ietvaros Tukuma pilsētas kultūras namā tiek organizētas teātra izrādes bērniem. Šogad arī tika piedāvātas trīs izrādes, atbilstoši bērnu vecumiem: pirmsskolas izglītības iestādēm un skolu 1.-3.klasēm tika piedāvāta izrāde “Tiks un Taks”, 4.-7.klašu skolēniem – “Dvīņu spēles”, 8.-12.klasēm – “Aprīļa joks”.

Izrādi “Tiks un Taks” noskatījās 1128 bērni (Tukuma pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars”, “Karlsons”, “Pepija”, “Cīrulītis”, “Pienenīte”, “Lotte” un “Pasaciņa”, Pūres pamatskolas, Tukuma 2.pamatskolas, Sēmes sākumskolas, Zemgales vidusskolas un Džūkstes pamatskolas 1.-3.klašu skolēni )

No 9. līdz 19. novembrim Karjeras nedēļu pasākumos 3154 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērni un jaunieši iepazinās ar savu novadu darba tirgu un profesijām, piedalījās ekskursijās, konkursos, tematiskajās nodarbībās un citās aktivitātēs. Kopumā Tukuma, Engures, Jaunpils novados šo nedēļu laikā notika daudz pasākumu gan skolās, gan ārpus tām, lai paplašinātu pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu redzesloku par profesiju daudzveidību un lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd