Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu par pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēta bērna dalību nometnē var saņemt nometnes organizētājs, ja nometne tiek organizēta pašvaldības administratīvajā teritorijā vai nometnes organizētājs ir persona, kas reģistrēta vai deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, kā arī ja ar pašvaldības piešķirto līdzfinansējumu tiek samazināta vecāku vai bērna likumīgā pārstāvja maksa par bērna dalību nometnē. Savukārt bērna vecāki var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, ja bērns apmeklē nometni, kas darbojas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā Latvijā vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs.      

Šodien, 31. maijā, atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

D Strazdina 27052021 300xCilvēkiem tāpat kā kokiem ir saknes. Mūsu saknes ir dzītas Latvijā. Zemē, kur pavasarī ziedu pielietas pļavas un katru rītu mūs modina putnu čalas. Mūsu saknes ir brīnišķīgā zemē, kur maijs sākas ar Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienu, turpinās ar māmiņdienu un noslēdzas ar izlaidumu laiku. Šis mācību gads ir bijis izaicinājumu pilns un prasījis spēju pieņemt, saprast un pielāgoties!

No 2021. gada 1. septembra esošajam valsts ģimnāziju pulkam pievienosies arī Tukuma Raiņa ģimnāzija. Lai vispārējās vidējās izglītības iestāde varētu pretendēt uz valsts ģimnāzijas statusu, tai jāatbilst Ministru kabineta noteikumu prasībām par īstenojamo izglītības programmu skaitu, skolēnu skaitu un mācību sasniegumu vidējo procentuālo novērtējumu centralizētajos eksāmenos. Tāpat izglītības iestādei jāveic pedagogu tālākizglītības un metodiskā centra funkcijas plānošanas reģionā un jāiesaistās valsts izglītības politikas un izglītības attīstības stratēģijas veidošanā.

Tukuma novada Domes deputāti 2021.gada 26.maija Domes sēdē nolēma noteikt vienreizēju pabalstu ēdināšanas izdevumu segšanai ārkārtējās situācijas laikā vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem no 5. līdz 12.klasei attālinātā mācību procesa periodā. Ņemot vērā attālinātā mācību procesa ilgumu, pabalsts tiek piešķirts 5. - 11.klašu izglītojamajiem 43,50 EUR apmērā un 12. klašu izglītojamajiem 35,25 EUR apmērā.

HARALDS 200x2021.gada 26.maija Tukuma novada Domes sēdē deputāti amatā apstiprināja Pūres pamatskolas direktoru - Haraldu Lučkovski. Līdz šim H.Lučkovskis bijis Latvijas invalīdu peldēšanas federācijas prezidents, Latvijas Paralimpiskās komitejas valdes loceklis, SIA "Līksnas nams" mācību un kvalifikācijas centra direktors un Valsts policijas koledžas pirmās palīdzības sniegšanas pasniedzējs.

 

Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

No 24.maija līdz 31. jūnijam Tumes Kultūras namā apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu mākslas darbu izstāde “Pasaule ap Tevi”. Izstādes apmeklētājus pieņem klātienē pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 26276162. Izstādē piedalās 8 skolas ar kopumā 53 darbiem (Tukuma 2.vidusskola, Tumes pamatskola, Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Irlavas pamatskola, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, Lapmežciema pamatskola, Engures Mūzikas un mākslas skola, Jaunpils vidusskola).

2021.gada pavasarī Tukuma novada Izglītības pārvalde organizēja divus deju radošos konkursus, kuros bija iespēja piedalīties ikvienam tautas deju kolektīvu dejotājam un tautas deju kolektīvu skolotājam no Tukuma, Engures un Jaunpils novadiem. Abu konkursu mērķis bija veicināt jaundarbu tapšanu, kā ari pilnveidot deju kolektīvu tradīcijas, radošo un māksliniecisko darbību.

Our website is protected by DMC Firewall!