Tukuma novada Izglītības pārvalde

2021.gada 21.jūlijā noslēdzās pieteikumu iesniegšana projekta konkursam “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā”. Izvērtēšanai tika iesniegti trīs pretendentu pieteikumi:

XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2021.gadā notiek netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no 2. jūlija līdz 30. oktobrim. Šo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un svētku rīkotāju piedāvāto risinājumu 8.jūnijā apstiprināja valdība. Galvenais svētku mērķis ir nodrošināt bērnu un skolotāju psiholoģisko labsajūtu, kā arī gandarījumu par paveikto: “Mērķis būs noslēgt vairāku gadu darba ciklu, kura laikā skolēni apguva repertuāru. Tāpat arī dokumentēt svētku dalībniekus, pašu programmu, repertuāru videoversijā un atstāt skaistas vēstures liecības par svētkiem šajā citādajā laikā, kā arī pateikt paldies par darbu arī attālinātajā laikā pandēmijas apstākļos.

Maija beigās valdība atbalstīja 2,2 miljonu euro piešķiršanu pašvaldībām vasaras nometņu organizēšanai, lai ar to palīdzību mazinātu Covid-19 izraisītās sekas skolēniem, ilgstoši mācoties attālinātā režīmā. Valsts finansējumu šim mērķim jūnija beigās saņēmusi arī Tukuma novada pašvaldība un līdz 21. jūlija pulksten 17.00 izsludinājusi atklātu projektu konkursu "Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā". Konkursā aicinātas pieteikties nometņu organizētāji, kas šovasar var noorganizēt nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

Prasības pretendentam:

- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

Veiksmīgi noslēdzies skatuves runas konkurss. Saskaņā ar Valsts izglītības satura centra nolikumu, valsts kārtas skatuves runas konkursa dalībniekus vērtēja pēc iesūtītajiem video priekšnesumiem.

 

2021.gada 15.jūnijā Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība organizē konferenci “Tilti vieno". Konference būs saistoša paliatīvās aprūpes speciālistiem, īpašo bērnu ģimenēm, paliatīvās aprūpes pakalpojuma sniegšanā iesaistīto valsts un pašvaldību institūciju pārstāvjiem, kā arī aicināts piedalīties jebkurš interesents. Dalība konferencē ir bez maksas.

Apliecību un atestātu izsniegšanas datumi 2021.gadā Tukuma, Engures un Jaunpils novados:

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd