Tukuma novada Izglītības pārvalde

2023.gada 25.augustā, plkst.9.00

Tukuma 3. pamatskolā

 

Tukuma novada jaunā mācību gada ieskaņas seminārs

izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem izglītības jomā, novada metodisko jomu koordinatoriem un novada mācību priekšmetu pedagogu kopienu līderiem

 

Darba kārtība

Eiropas Sociālā fonda projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” un SIA Baltijas Informācijas Tehnoloģijas (BIT) sadarbībā ar Google for Education  ietvaros pedagogi tiek aicināti pieteikties apmācībām, lai pilnveidotu iemaņas darboties “Google for Education” vidē. Tāpat apmācības paredzētas arī skolu IT speciālistiem, lai pilnīgi iepazītos ar “Google for Education” vidi un varētu sniegt pilnvērtīgu atbalstu skolēniem un skolotājiem ikdienas darbā.

16.augustā Izglītības pārvaldes un Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra darbinieki viesojās Pusaudžu resursu centrā, lai sveiktu centru gada jubilejā. 

Tukuma filiāles vadītāja Diāna Gema prezentēja centra paveikto un iepazīstināja klātesošos ar iespējām, kuras piedāvā centrs. Notika arī diskusijas par sadarbības iespējām.

 

Lai veiksmīgi un radoši nākamie gadi! 

Vairāk par Pusaudžu resursu centru un tā piedāvātajām iespējām

 

 

 

 

 

Pieaugušo tālākizglītības centrs

piedāvā

profesionālo pilnveidi, tālākizglītību,

seminārus un meistarklases.

 

Citi pasākumi centrā

 https://vecakivar.lv/

Jauns mācību gads neizbēgami ienes pārmaiņas ikvienā ģimenē, kurā aug bērni pirmsskolas un skolas vecumā. Aktuāli kļūst gan laika plānošanas, gan loģistikas, izglītības, ārpusskolas aktivitāšu, brīvā laika, veselības, ēšanas un daudzi citi jautājumi, kā arī galu galā – kā pagūt būt kopā un veidot cieņpilnas attiecības ģimenē.

18.augustā Latvijā tiek organizēts bezmaksas tiešsaistes forums "Vecāki VAR".
Tas veidots, lai pilnveidotu vecāku un pedagogu zināšanas, empātiju un spēju sadarboties, lai kopīgi radītu iespējami labāko vidi bērniem. 

www.visc.gov.lv

 Pedagogi, kas vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus (ZPD), kā arī tie skolotāji, kas organizē ZPD 1. posma norisi skolā, var pieteikties profesionālās pilnveides programmai “Profesionālās pilnveides meistarklases skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” ietvaros”, ko organizē Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centru. 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus no 1. līdz 31. augustam pieteikties Tukuma novada pašvaldības stipendijai studijām augstskolā (pirmajam studiju gadam). Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 EUR, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2023. gadā ar teicamām sekmēm (vērtējumi sekmju izrakstā (pielikums atestātam par vispārējo vidējo izglītību) mācību priekšmetos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 %) absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

 

 

 

 

 

Pieaugušo tālākizglītības centrs

piedāvā

profesionālo pilnveidi, tālākizglītību,

seminārus un meistarklases.

 

Citi pasākumi centrā.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd