Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

 

 

2022.gada 21.aprīlī plkst.12.00

Slampes kultūras pilī 

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu

deju kolektīvu

lielkoncerts

"ZEMGALES BĻODA" 

14.aprīlī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā notika brīnišķīgs Lieldienu ieskaņas koncerts - Tukuma novada izglītības iestāžu vokālo ansambļu koncerts “Balsis Tukumā 2022”. Tajā piedalījās 10  kolektīvi ar skanīgām balsīm – Tumes pamatskolas 1.-4.klašu vokālais ansamblis “Sienāzēni” (vadītāja Sandra Šteinberga), Zemgales vidusskolas vokālais ansamblis “Pērlītes” (vadītāja Vija Fogele), Engures Mūzikas un mākslas skolas vokālās studijas kvartets (vadītāja Edīte Štrausa) un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas kolektīvi - 1.a klases, 2.a klases, 4.a klases, 5.a klases vokālie ansambļi (vadītāja Dace Perševica), 3.a klases, 7.a klases, 8.a - 9.a klases vokālie ansambļi (vadītāja Sanita Apine).

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs aicina ģimenes, kurās aug 4 līdz 7 gadus veci bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

 

Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

2022.gadā aprīlī Tukuma novada izglītības iestāžu skatuves runas konkurss jau otro gadu norisinājās attālināti. Konkursa dalībnieki tika aicināti dzejas un prozas darbu ierunāt video formātā. Ar tiem iepazinās konkursa žūrijas komisijas pārstāvji. Konkursa formātam ir savas priekšrocības -  dalībnieks darbus var ierunāt vairākas reizes, ir mazāks uztraukums, darbus var ierunāt savās mājās vai skolā, nav speciāli jābrauc uz norises vietu, bet, protams, vairākums gan atzina, ka konkursam lielāka nozīme un vērtība ir klātienes norisei, acu kontaktam, ķermeņa valodai, teksta izrunas skaidrībai, vēstījumam un emocijām. Ļoti cerēsim, ka nākamajā mācību gadā varēsim tikties klātienē.

Viktorīnas ir lielisks veids, kā pārbaudīt savas zināšanas, kā arī uzzināt daudz jauna un interesanta. 7.aprīlī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā norisinājās Tukuma novada 4.klašu skolēnu viktorīna  ”Es saprotu, tātad zinu!” 

Pirms viktorīnas ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus sveica ģimnāzijas skolēni. Jau priekšnesumu laikā viktorīnas dalībnieki parādīja savu erudīciju, atpazīstot nemaz ne tik populāro mūzikas instrumentu ukuleli.

Konkursa laikā visiem 20 dalībniekiem bija jātiek galā ar 14 dažādu jomu jautājumiem. Uzdevumu sarežģītāku padarīja tas, ka katram jautājumam bija atvēlēts noteikts laiks. Tomēr tas konkursantus nemulsināja, dažos jautājumos laiks tika pat ietaupīts. Pēc viktorīnas dalībnieku atzinuma visgrūtāk bijis atšifrēt vārdu, kuram sajaukti burti, kā arī atminēt vārdu, izmantojot angļu valodas alfabēta kodu.

2022.gada 30.martā Tukuma novada Domes lēmuma (prot. Nr. 6, 19. §) noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība līdzfinansē pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu dalību bērnu vasaras brīvdienu diennakts nometnēs.

Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalstīt nometnes organizētāja iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd