Tukuma novada Izglītības pārvalde

Attēlā neaizmirstulītes dabā

IZLAIDUMI

Tukuma novada pašvaldības

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 2022./2023.m.g.

 

Informācija par pasākumu

norises laikiem izglītības iestādēs

25.maijā plkst.16.00 brīvdabas estrādē "Ozolāji", Kandavā notiks Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu 1.-4.klašu koru un tautas deju kolektīvu koncerts „Satiksimies Kandavā 2023”.

 

Pasākumā piedalīsies arī skolēnu mācību uzņēmumi, kuri pasākuma laikā piedāvās iegādāties mācību uzņēmuma saražoto preci.

 

Uz satikšanos Kandavā!

20.maijā Tukuma 2.vidusskolā uz kopīgu sarunu tika aicināti Tukuma novada jaunieši, lai kopīgi diskutētu par jauniešiem aktuāliem jautājumiem. "Tukuma novada jauniešu forums 2023" tika organizēts Tukuma novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izstrādes ietvaros.

 

Projekta "STOP 4-7" iesaistītie darbinieki

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs jau piekto reizi aicināja ģimenes, kurās aug 4 līdz 7-gadīgi bērni ar uzvedības problēmām, kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā “STOP 4-7”. 28.aprīlī noslēdzās piektās grupas kopīgās nodarbības.

 

Atbalsta programma veidota, balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē, un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

2023.gada 27.aprīlī Tukuma novada Domes lēmuma (prot.Nr.5,25.§) noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība līdzfinansē pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu dalību bērnu vasaras brīvdienu diennakts nometnēs.

Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalstīt nometnes organizētāja iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

Vairāk informācijas

  20.maijā Tukuma 2. vidusskolā norisināsies Tukuma novada jauniešu forums’23. Jauniešu forums tiek rīkots Tukuma novada pašvaldības jaunatnes politikas attīstības stratēģijas izveides ietvaros. 

 

Šī būs lieliska iespēja jauniešiem izteikt savu viedokli par dažādām ar jauniešu dzīvi saistītām tēmām.

 

Runāsim par brīvprātīgo darbu, par uzņēmējdarbību un jauniešu nodarbinātību, par jauniešu centriem un telpām jauniešu aktivitātēm, kā arī par jauniešu informētību. 

 

Jauniešiem būs iespēja izteikt savu viedokli strādājot darba grupās.  Esi aktīvs, iesaisties un padari savu novadu labāku!

12.maijā plkst.19.00 Slampes kultūras pilī notiks koncertuzvedums "Pārspēj sevi!", kurā kopīgi darbosies Tukuma novada jaunieši un jaunieši no starptaustiksas organizācijas Heart Global. 

Heart Global (HG) ir neformāla bezpeļņas organizācija, bez politiskas vai reliģiskas pārliecības. Organizācijas Heart Global ilggadējā darbība ir pierādījusi, ka mūzika un skatuves māksla spēlē nozīmīgu lomu pilnvērtīgā jauniešu personības attīstībā. Organizācijas dalībnieki- radošo jomu pārstāvji ar mūzikas un skatuves mākslas palīdzību izglīto jauniešus un rada pozitīvas pārmaiņas. Organizācijas darbība balstās uz trīs būtiskiem pamatprincipiem: vērtības un iekļaušana, radošums, komandas darbs.

Koncertuzvedums tapis kā projekta "Pārspēj sevi!" rezultāts.

2023.gada 10.maijā Tukuma bibliotēkā notika Tukuma novada izglītības iestāžu radošais konkurss „Mans labais darbs”.

Konkursa mērķis bija sekmēt skolēnu interesi par ilglaicīgu un mērķtiecīgu vides izzināšanu un saglabāšanu, radīt iedvesmu jaunām idejām, atklājumiem un veicināt radošus risinājumus. Attīstīt skolēnu prasmes dalīties ar saviem sasniegumiem un pieredzi, rosinot pārmaiņas citos.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd