Tukuma novada Izglītības pārvalde

2023.gada 28.augustā pirmā darba diena Slampes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītājai Intai Asarei. Lēmums par vadītājas iecelšanu amatā tika pieņemts 2023.gada 10.augustā Tukuma novada domes ārkārtas sēdē.

 

Inta Asare līdz šim strādājusi Valsts izglītības attīstības aģentūrā par Izglītības attīstības un starptautiskās sadarbības departamenta direktori. Vadījusi ESF projektu “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. No 2014.gada līdz 2016.gadam pildījusi Džūkstes pamatskolas direktores pienākumus.

 

Novēlam pirmsskolas izglītības iestādes "Pienenīte" vadītājai Intai radošu un interesantu ikdienu jaunajā amatā! Lai īstenojas iecerētās idejas!

2023.gada 28.augustā Tukuma novada domes ārkārtas sēdē par Lapmežciema pamatskolas direktori tika apstiprināta Antra Ozoliņa. Jaunā direktore darbu sāks 29.augustā.

Antras Ozoliņas līdzšinējā darba pieredze ir saistīta ar izglītību, cilvēku un mācību procesa organizāciju. No 1994.gada līdz 2018.gadam pildījusi pamatskolas RĪDZE direktores pienākumus, uzkrājusi lielu pieredzi administratīvajā darbā, saskarsmē ar cilvēkiem, kā arī iestādes attīstības plānošanā. Līdztekus darbam skolā, strādājusi arī kā metodiķe Rīgas pilsētas Centra rajonā. 2002.gadā Rīgas dome centralizēti pārņēma skolu valdes, izveidojot jaunu struktūrvienību RD Izglītības, kultūras un sporta departamentu, kurā vadījusi Interešu, sporta un jaunatnes nodaļu. Vadījusi ESF projekta Darba prasmju bloku, kurā ieguvusi jaunas atziņas darbam ar cilvēkiem un papildinājusi savas zināšanas ESF projekta ietvaros. No 2020.gada 3.augusta līdz 2021.gada 30.novembrim pildījusi Pilsrundāles vidusskolas direktora pienākumus. No 2021.gada decembra līdz šim brīdim strādāja Bauskas novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta un sabiedrības labklājības departamentā par vadītāju.

Lai direktorei Antrai izdodas īstenot ieceres!

Veiksmīgu un labiem darbiem bagātu mācību gadu!

ATBALSTS UKRAINAS UN LATVIJAS BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒM

Valsts izglītības satura centrs (turpmāk –VISC) sadarbībā ar Tukuma novada pašvaldību īsteno atbalsta programmu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, kas ir sociāli nozīmīgs atbalsts Ukrainas un Latvijas bērniem un jauniešiem.

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina darbā

jaunatnes darbinieku/-ci

(0,5 slodze)

uz nenoteiktu laiku

Tukuma novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā

 

 

Ja Tev ir vēlme:

25.augustā Tukuma 3.pamatskolā tikās Tukuma novada izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki izglītības jomā, novada metodisko jomu koordinatori un novada mācību priekšmetu pedagogu kopienu līderi, lai noklausītos VISC Vērtēšanas un analītikas departamenta direktora N. Reča, Tukuma novada pašvaldības Lietvedības un IT nodaļas IT speciālista R.Krūmiņa un Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadības grupas - Tukuma novada IP vadītājas D. Strazdiņas, Tukuma novada IP vadītājas vietnieces J.Šnikvaldes, Tukuma novada IP vadītājas vietnieces M.Bērziņas informāciju par aktualitātēm jaunajam mācību gadam. Semināra otrajā daļā notika darbs grupās, kur iestāžu vadītāji, direktoru vietnieki izglītības jomā un mācību priekšmetu jomu līderi un koordinatori tikās ar Izglītības pārvaldes speciālistiem un diskutēja par savai jomai aktuāliem jautājumiem.

Katru gadu Ata Kronvalda fonds organizē konkursu skolām par sasniegumiem skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, mācību priekšmetu olimpiādēs un radošajās skatēs. Konkursa mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību un zinātniski pētnieciskā darba prestižu un palielināt pedagogu un izglītības organizatoru ieinteresētību darbā ar skolēniem, kuriem ir radošas spējas un tieksme patstāvīgi apgūt zināšanas.

Arī mūsu divas skolas ierindojušās labāko skolu reitinga sarakstā - Mazo skolu grupā 11.vieta Smārdes pamatskolai , bet ģimnāziju grupā - 8.vieta Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijai.

Lepojamies un apsveicam!

2023.gada 25.augustā, plkst.9.00

Tukuma 3. pamatskolā

 

Tukuma novada jaunā mācību gada ieskaņas seminārs

izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem izglītības jomā, novada metodisko jomu koordinatoriem un novada mācību priekšmetu pedagogu kopienu līderiem

 

Darba kārtība

Eiropas Sociālā fonda projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” un SIA Baltijas Informācijas Tehnoloģijas (BIT) sadarbībā ar Google for Education  ietvaros pedagogi tiek aicināti pieteikties apmācībām, lai pilnveidotu iemaņas darboties “Google for Education” vidē. Tāpat apmācības paredzētas arī skolu IT speciālistiem, lai pilnīgi iepazītos ar “Google for Education” vidi un varētu sniegt pilnvērtīgu atbalstu skolēniem un skolotājiem ikdienas darbā.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd