Tukuma novada Izglītības pārvalde

2022.gadā aprīlī Tukuma novada izglītības iestāžu skatuves runas konkurss jau otro gadu norisinājās attālināti. Konkursa dalībnieki tika aicināti dzejas un prozas darbu ierunāt video formātā. Ar tiem iepazinās konkursa žūrijas komisijas pārstāvji. Konkursa formātam ir savas priekšrocības -  dalībnieks darbus var ierunāt vairākas reizes, ir mazāks uztraukums, darbus var ierunāt savās mājās vai skolā, nav speciāli jābrauc uz norises vietu, bet, protams, vairākums gan atzina, ka konkursam lielāka nozīme un vērtība ir klātienes norisei, acu kontaktam, ķermeņa valodai, teksta izrunas skaidrībai, vēstījumam un emocijām. Ļoti cerēsim, ka nākamajā mācību gadā varēsim tikties klātienē.

Viktorīnas ir lielisks veids, kā pārbaudīt savas zināšanas, kā arī uzzināt daudz jauna un interesanta. 7.aprīlī Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā norisinājās Tukuma novada 4.klašu skolēnu viktorīna  ”Es saprotu, tātad zinu!” 

Pirms viktorīnas ar muzikāliem priekšnesumiem dalībniekus sveica ģimnāzijas skolēni. Jau priekšnesumu laikā viktorīnas dalībnieki parādīja savu erudīciju, atpazīstot nemaz ne tik populāro mūzikas instrumentu ukuleli.

Konkursa laikā visiem 20 dalībniekiem bija jātiek galā ar 14 dažādu jomu jautājumiem. Uzdevumu sarežģītāku padarīja tas, ka katram jautājumam bija atvēlēts noteikts laiks. Tomēr tas konkursantus nemulsināja, dažos jautājumos laiks tika pat ietaupīts. Pēc viktorīnas dalībnieku atzinuma visgrūtāk bijis atšifrēt vārdu, kuram sajaukti burti, kā arī atminēt vārdu, izmantojot angļu valodas alfabēta kodu.

2022.gada 30.martā Tukuma novada Domes lēmuma (prot. Nr. 6, 19. §) noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība līdzfinansē pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu dalību bērnu vasaras brīvdienu diennakts nometnēs.

Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalstīt nometnes organizētāja iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

“Olimpiskā diena 2022” tiek rīkota, godinot Starptautiskās Olimpiskās komitejas un Latvijas Olimpiskās komitejas dibināšanas dienu. Šī gada “Olimpiskās dienas” programmā  plānotas dažādas aktivitātes un konkursi.

 

Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērniem un 1.- 4.klašu skolēniem tika dota iespēja piedalīties zīmējumu konkursā “Apsveikums Latvijas Olimpiskajai komitejai 100.dzimšanas dienā”. Atsaucība bija liela - konkursā tika iesniegti 165 darbi no Tukuma PII "Karlsons", Irlavas pamatskolas, Kandavas pilsētas PII "Zīļuks", Tukuma PII Vālodzīte, Pūres pamatskolas, Tukuma 3.pamatskolas.

Nez, kas vairāk priecājās – Kolumbs par jaunas zemes atklāšanu vai Annas Brigaderes Annele, kad saprata, ka, virknējot burtu aiz burta, iznāk vārds, kas uzbur dažādus tēlus. “Ak to brīnumu!”  - pāri laikiem sauc Annele un ikvienam atgādina, ka lasītprasme, ko uzskatām par pilnīgu pašsaprotamu māku, atslēdz vārdus uz jaunām, neatklātām pasaulēm un ir vismaz astotais pasaules brīnums (ja ne pirmais!).

 3. un 24. martā 30 labiem lasītājiem no dažādām novada skolām bija iespēja dalīties ar citiem savā lasīšanas priekā, jo notika Tukuma Izglītības pārvaldes organizētie skaļās lasīšanas konkursi 2. un 3. klašu skolēniem. Trešo klašu konkursā papildu vitamīnu devu bez lasītprieka nodrošināja arī tikšanās vaigu vaigā (bez ekrāna palīdzības), pavasaris aiz loga un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas skolēnu sniegtie muzikālie priekšnesumi.

2.klašu skolēniem konkurss gan vēl notika attālināti nelielās grupiņās. Katram dalībniekam bija iespēja noklausīties vismaz divu citu konkursantu uzstāšanos.

 

31.martā Tukuma Kultūras namā notika Tukuma  novada izglītības iestāžu vokāli intrumentālo, instrumentālo ansambļu un popgrupu festivāls “No baroka līdz rokam Tukumā”. Šis notikums bija īpaši skanīgs, jo muzikālie kolektīvi pēc 2 gadu attālinātā darba, beidzot varēja tikties klātienē un demontrēt savus brīnišķīgos priekšnesumus īstai publikai. Atbilstoši festivāla nosaukumam, tajā piedalījās ļoti dažāda žanra kolektīvi – koklētāju, pūšaminstrumentu, džeza, estrādes  un pop žanra kolektīvi.

https://www.izm.gov.lv

No šā gada 1.aprīļa izglītības iestādēs vairs nebūs spēkā nosacījums par sejas masku nēsāšanu. Taču, izvērtējot epidemioloģisko situāciju, atsevišķos gadījumos izglītības iestādes vadītājs būs tiesīgs pieņemt ar skolas dibinātāju saskaņotu pamatotu lēmumu par sejas masku (t.i. nemedicīnisku (auduma) aizsegu) lietošanu (valsts vai valsts augstskolu dibinātas vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājs, augstskolas vai koledžas vadītājs pieņem lēmumu bez saskaņošanas ar dibinātāju). Savukārt testēšanu no 1. aprīļa varētu veikt tikai atsevišķos gadījumos – piemēram, ja parādās Covid-19 saslimšanas simptomi vai ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu mājsaimniecībā.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!