Tukuma novada Izglītības pārvalde

Meteņi ir seni latviešu pavasara gaidīšanas svētki, kad daba pamazām mostas no ziemas miega un visapkārt jau jūtama pavasara elpa. Meteņos visiem jābūt jautriem, tāpēc arī Tukuma pirmskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” Meteņdienas svinības tika sarīkotas sportiskas un jautras. Tā kā ik pa laikam sniga vai lija un saulīte uzspīdēja vien īsu mirkli, “Pasaciņa” Meteņus svinēja bērnudārza telpās, pie tam divu dienu garumā - 27. un 28. februārī.

No 2017. gada 7. marta līdz 24. martam Tukuma novada Domes ēkā, Talsu ielā 4, Tukumā apskatāma Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu izglītības pulciņu darbu izstāde – konkurss “Toņi un pustoņi”.

Izstāde ir projekta “Latvijas toņi un pustoņi” pirmā kārta,kurā varam iepazīties un apskatīt jauno mākslinieku pasaules redzējumu un prasmi toņus un pustoņus atveidot mākslas darbos.

24. februārī 33 Irlavas vidusskolas skolēni un 3 skolotājas devas uz Dailes teātri, lai noskatītos dzīvespriecīgo izrādi bērniem “Toma Sojera piedzīvojumi”.  Bērni šajā izrāde kopā ar tās varoņiem izdzīvoja visdažādākos piedzīvojumus, bet pieaugušie, skatoties izrādi, varēja atcerēties savu bērnību.                     

Šo izrādi skolēni varēja apmeklēt pateicoties dalībai Rīgas Soroptimistu rīkotajā Ziemassvētku kartiņu zīmējumu konkursā “Ziemassvētki sabraukuši mana tēva sētiņā”, kas norisinājās vēl rudenī. Šī konkursa ietvaros septiņu bērnu darbi tika īpaši novērtēti un pārtapa par Ziemassvētku kartiņām, un par to arī lielā balva - Soroptimistu kluba pārstāvju sarūpētais brauciens uz teātri.

 

 

28. februārī Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē ,,Karlsons’’ pulcējās aktīvi un radoši pirmsskolas izglītības skolotāji no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēm, lai dalītos un smeltos pieredzē, kā ar dažādu rotaļu palīdzību pirmskolas vecuma bērniem veidot interesi par lasīšanu un attīstīt viņu lasītprasmi.

Semināra „Labā prakse rotaļmetožu un rotaļpaņēmienu pielietojumā lasītprasmes sekmēšanai pirmskolā” sākumā

24. februārī  Rīgā, Pāvula Jurjāna mūzikas skolā, notika Pirmais Latvijas mūzikas skolu stīgu instrumentu nodaļu audzēkņu ansambļu konkurss ”Rīgas stīgas 2017”. Konkursā piedalījās arī Tukuma Mūzikas skolas 1.-3. klašu un sagatavošanas klases vijolnieku ansamblis: Agate Šneidere, Tīna Šneidere, Loreta Vičmane, Elmārs Zvejnieks, Lilu Kola–Mertena, Justīne Survillo, Marta Pētersone, Samanta Gukļivska un Arina Klibika. Ansambli konkursam sagatavoja skolotāja Ludmila Gorevalova, koncertmeistare  Natālija Župerka.

Noskaidroti Kurzemes reģiona vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla – konkursa „No baroka līdz rokam” finālisti, starp kuriem ir arī Tukuma 2.pamatskolas popgrupa „Bimini”.

22. februārī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā un Ventspils Jaunrades namā visas dienas garumā norisinājās Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāla - konkursa „No baroka līdz rokam” Kurzemes reģiona atlases kārta.

22. Rīgas Starptautiskā filmu festivāla 2ANNAS projekts PROJEKTORS no 28. februāra līdz 8. martam viesosies piecās Latvijas pilsētās, lai jauniešus iepazīstinātu ar aktuālākajām Baltijas īsfilmām un dotu iespēju pašiem piedalīties īsfilmu veidošanas meistarklasēs.

Programma paredzēta jauniešiem, kam ir interese par uzņēmējdarbību, arī bez iepriekšējas pieredzes un specifiskām zināšanām. Tā norisinās 3 posmos, tās izveide un izvērtēšana notiek sadarbībā ar augstskolu SSE RIGA un uzņēmējiem. 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd