Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

Kad?       1. jūnijā plkst. 11:00

 

Kur?       mākslas galerijā "Durvis"

 

Kas?      Tukuma Mākslas skolas absolventu nobeiguma darbu izstāde

 

 

Uzzini vairāk!

Tukuma novada Izglītības pārvalde 2017. gada 31. maijā plkst. 18:00 Tukuma pilsētas Kultūras namā rīko svinīgu pieņemšanu pie Tukuma novada Domes priekšsēdētāja - Tukuma novada skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākumu par sasniegumiem valsts un reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs un skolēnu izcilām sekmēm mācībās, absolvējot 9.klasi vai  12.klasi 2016./2017.mācību gadā.

Tukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma novada Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs aicina:

 

Kad?       1. jūnijā plkst. 13:00 un 2. jūnijā plkst. 16:00

 

Kur?       Lestenes pagasta Tautas namā un Tukuma jauniešu centrā

 

Kas?      neformāla tikšanās jauniešiem un jaunatnes darbā iesaistītajiem   

Uzzini vairāk!

 

2017. gada 27. aprīlī Tukuma novada Domes sēdē pieņemts lēmums par maksimāli uzņemamo bērnu skaitu novada pirmsskolas izglītības iestādēs 2017./2018. m. g.

 

Informācija par maksimāli uzņemamo bērnu skaitu

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldē 2017. gada 1. jūnijā notiks bērnu uzņemšanas komisijas sēde, kurā tiks lemts par pirmsskolas vecuma bērnu vietu piešķiršanu konkrētā pirmsskolas izglītības

                                                                                          

 

Tukuma novada pašvaldība no 2017.gada 17.jūnija līdz 2017.gada 23.jūnijam organizē Veselīga uztura diennakts nometni projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/011 "Veselības veicināšanas un slimību profilakses

1. un 2.jūnijā Bauskā notiks V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāls “Toņi un pustoņi”. Valsts izglītības satura centrs jau piekto reizi rīko Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivālu “Toņi un pustoņi”. Tas notiek reizi piecos gados un šogad notiks 1. un 2.jūnijā Bauskā.

Festivāla laikā tiks atklāta interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu darbu izstāde “Latvijas toņi un pustoņi”, kurā bērnu un jauniešu redzējumā vairāk nekā 300 darbos ieraugāmas Vidzemei, Latgalei, Kurzemei, Zemgalei un Rīgai raksturīgās krāsas, ornamenti, zīmes un noskaņas.

19. maijā Džūkstes pamatskolā notika Tukuma novada 1. klašu draudzības diena „Rodi prieku pasakā”. Bērnu čalas un smiekli piepildīja visu skolas pagalmu, jo uz draudzības dienas pasākumu bija ieradušies visaktīvākie un zinātkārākie pirmklasnieki un viņu skolotāji.

Pasākuma sākumā bērni saņēma ceļojuma kartes, kas aizveda ceļojumā pa 9 pasakām. Lai ceļojums būtu aizraujošāks un interesantāks, bērniem tika dota iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs pasaku ceļojuma pieturās -

 

Kad?       2017. gada 1. jūnijā plkst. 18:00

 

 

Kas?       Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes

                iniciatīvu centra mācību gada noslēguma pasākums

 

Kur?       Tukuma 2. vidusskolas Aktu zālē

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!