Tukuma novada Izglītības pārvalde

„Latviešu valodas bilžu vārdnīca” ir mācību materiāls pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Tas sekmē leksikas, dažādu gramatisko modeļu, runas prasmju un pašvadītas mācīšanās pilnveidi. Bilžu vārdnīcai ir četras daļas: Es pats; No rīta līdz vakaram; Pasaule; To der zināt. Katrā vārdnīcas daļā ietverts noteikts vārdu krājums, kā arī dažādi vārdu savienojumi un gramatiski modeļi. Bilžu vārdnīca digitālā formātā pieejama šeit.

„Galda spēļu komplektā” ir 20 aizraujošas spēles burtu un skaņu apguvei, vārdu krājuma pilnveidei, komunikācijas prasmju attīstībai un daudz citu interesantu spēļu.

29. oktobrī Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020.gadam projekta ,,TEJ tīkla ilgtspējas nodrošināšana’’ ietvaros, tikās Tukuma, Engures un Jaunpils (turpmāk - TEJ) skolēnu pašpārvalžu tīkla dalībnieki.  15 skolu parlamentārieši un konsultanti no Tukuma, Engures un Jaunpils novada skolām.

 

Kas ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jaunieši? Kā atbalstīt un motivēt šos jauniešus? Kā mainīt vai uzlabot esošo situāciju? Noteikti meklējot jaunas darbības metodes un SA-DAR-BO-JO-TIES! Aicinām pieteikties divu dienu (12 ak. stundas) tiešsaistes mācībām ZOOM platformā “Darbs jaunatnes jomā ar priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas jauniešiem”!

Vakar, 2020.gada 27.oktobrī, Ministru kabinets ārkārtas sēdē lēma pagarināt attālināto mācību norises laiku 7.-12. klasēs līdz 13. novembrim. Samazinot klātienes tikšanās iespējas, veicinot distancēšanās, roku higiēnas un citu drošības pasākumu ievērošanu, valdība rīkojas apņēmīgi, lai mazinātu Covid-19 izplatību mūsu sabiedrībā.

 

2020.gada 22.oktobrī Tukuma novada speciālajā izglītības iestādē notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi “Skolēnu ar īpašām vajadzībām atpazīšana un iekļaušana mācību procesā”. Tajos piedalījās skolotāji, skolu atbalsta grupu speciālisti, klašu audzinātāji, izglītojamo asistenti un citi interesenti.

 

 

 

2020.gada 21.oktobra Tukuma novada Domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma Tukuma novada izglītības iestāžu 7.-12.klašu skolēniem, kuri mācās attālināti, ēdināšanu nodrošināt ar pārtikas pakām. Ar pārtikas pakām attālinātā mācību procesa laikā nodrošinās daudzbērnu ģimeņu bērnusbērnus ar invaliditāti un bērnus, kas slimo ar celiakiju, kā arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus, kuriem piešķirts ēdināšanas pabalsts, un aizbildniecībā esošos bērnus. Pārtikas pakas vērtība noteikta 6,30 euro nedēļā vienam bērnam. Informāciju par pārtikas paku saņemšanu sniedz izglītības iestāde.

Ceturtdien, 22.oktobrī, atpūtas bāzē "Valguma pasaule" notika Erasmus+ projekta SMART MT darbības rezultātu O1, O2, O3 un O4 prezentācijas pasākums skolu izglītības jomas pārstāvjiem. Skolu direktori, vietnieki no Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolām, Izglītības pārvaldes darbinieki iepazinās ar projekta rezultātiem.

 

 

Izglītības un zinātnes ministrija aicināja izglītības iestādes dalīties pieredzē un pastāstīt, kas tām palīdzēja īstenot attālināto mācību procesu, lai mazinātu Covid-19 riskus, ārkārtējās situācijas laikā. Izmantotās mācību plānošanas un saziņas metodes, tehnoloģisko rīku sniegtās iespējas, atbalsta un sadarbības mehānismu ieviešana ir būtiska arī šobrīd, kad jaunajā mācību gadā ir jāspēj pielāgoties dažādiem mācību procesa organizēšanas modeļiem, lai nodrošinātu mācību procesa nepārtrauktību.

Our website is protected by DMC Firewall!