Tukuma novada Izglītības pārvalde

19. oktobrī no plkst. 17:30 jauniešu centrā “Nagla” zālē, (Kandava, Zīļu ielā 2) seminārs pieaugušajiem - tiem kas māca, mācās un vēlas mācīties.

Seminārs tiek rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ projekta „EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Eiropas Komisijas Granta līgums Nr. 101074777—EPALE NSS LV) ietvaros, sadarbojoties ar Tukuma Pieaugušo tālākizglītības centru un Kandavas multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvas centru "Nagla".

Saite pieteikumiem: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeefmRkfos.../viewform... Plašāka informācija - Pieaugušo Tālākizglītības centra vadītāja Alise Šmēla, alise.smela[at]tukums.lv, 28683559.

Informējam, ka no 2023.gada 1.oktobra bērnu reģistrācija Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs un iestādēs, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, notiks vienotajā pirmsskolu rindu reģistrā www.epakalpojumi.lv. (“Pirmsskolu pieteikumu reģistrs”, autorizējoties portālā ar e-paraksta viedkarti vai E-ID identifikācijas karti, vai kādu no portālā piedāvātajām internetbankām. Instrukcija pieteikuma reģistrēšanai ).

Šis pakalpojums ļaus bērna likumiskajam pārstāvim elektroniski

Dabaszinātņu mācību jomā veiksmīgā kopienu līderu  sadarbībā tika organizēti bioloģijas un ķīmijas  pedagogu profesionālās pilnveides kursi  “Ķīmijas un bioloģijas starpdisciplināro pētījumu iespējas Tukuma novadā”.  Kursu programma tika balstīta uz  mūsu novadā esošo dabas, zinātnes un ilgtspējīgas saimniekošanas  uzņēmumu praktiskās darbības pieredzi.

Ar lielu interesi un aizrautību pedagogi iepazina Dārzkopības institūta Pūres Pētījumu centru Dzintarā, kas nupat kā atklāts, bet jau apstādīts  ar augļukokiem, vīnogulājiem un ierīkoti dārzeņu stādījumi.  Jaunumus augkopības zinātnē Latvijā un pasaulē, saprotamā veidā ar praktisku ievirzi skolas darbam, izstāstīja un parādīja vadošā pētniece Līga Lepse.

Latvijas dabas vērtības, ar starptautisku nozīmi, skolotāji iepazina Abavas ielejā Dabas liegumā “Čužu purvs”, kas ir viena no vecākajām un savdabīgākajām dabas teritorijām. Par bioloģiski vērtīgajām sugām, augsnes īpašībām un dabas daudzveidības saglabāšanu izskaidroja Dabas aizsardzības pārvaldes eksperte Agnese Priede.

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā un SEB bankas atbalstu īsteno meiteņu līderības, uzņēmējdarbības un izaugsmes programmu Future Heroes. Ikviena meitene vecumā no 14 līdz 17 gadiem var pieteikties dalībai programmas ceturtajā sezonā.

Programmas mērķis ir izglītot jaunietes - nākamās līderes un pārmaiņu veidotājas - stiprinot viņās pašapziņu, empātiju, izturību, sadarbības un citas svarīgas prasmes, tādējādi veidojot drosmīgu, saliedētu un sociāli atbildīgu jauno paaudzi.


Programmas ietvaros jaunietēm ir iespēja:

● atīstīt līderības prasmes, lai veicinātu sieviešu īpatsvara pieaugumu uzņēmējdarbībā un vadošos amatos;

●  apgūt darba tirgū pieprasītas prasmes, veicinot viņu konkurētspēju un nākotnes karjeras izvēli;

● stiprināt starpkultūru dialogu starp dažādu Latvijā dzīvojošu nacionalitāšu jaunietēm un kopienām;

●  strādājot komandās, piedalīties praktisku projektu izveidē un īstenošanā.

2023.gada 5.oktobrī

plkst.15.00.

Šlokenbekas muižā

 

SKOLOTĀJU DIENAS PASĀKUMS

 

 

 

Apbalvojamo saraksts 

pasākumā

Četras iestādes no Latvijas saņēmušas Eiropas Inovatīvas mācīšanas balvu par īstenoto izcilo mācīšanas praksi Erasmus+ projektos. Šogad balvu Eiropas Komisija (EK) piešķīrusi kopumā 93 Erasmus+ projektiem no visas Eiropas četrās kategorijās - agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe, pamatskolas izglītība, vispārējā vidējā izglītība un profesionālā vidējā izglītība.

2023. gadā balvai tika nominēti četri projekti no Latvijas. Vispārējās vidējās izglītības kategorijā balvu saņēma Zemgales vidusskolas projekts “Efektīva e-mācību vide balstīta uz digitālām kompetencēm”.

TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBA

(iestādes reģ.Nr.90000050975)

 

izsludina konkursu uz vakanto

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas

direktora/-es amatu

(uz nenoteiktu laiku)

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd