Tukuma novada Izglītības pārvalde

Šodien, 31.augustā, Tukuma novada Izglītības pārvalde izteica lielu paldies Tukuma 2.pamatskolas direktorei Dzintrai Rībenai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu skolotājas un skolas vadītājas amatā!

 

Paldies par sadarbību ar Izglītības pārvaldes kolēģiem un atsaucību dažādu ideju īstenošanā, par optimismu un gaišo smaidu, nesavtīgi rūpējoties par Tukuma 2.pamatskolas ikkatru skolēnu, pedagogu un skolas darbinieku!

1.septembrī Tukuma novada skolās mīļi gaidīsim ikvienu izglītojamo, kurš ir nodevis testu (arī to, kurš no laboratorijas atbildi nav saņēmis) vai kuram ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Lai pozitīvām emocijām piepildīta tikšanās skolā!

Ieteikumi testa rezultāta kavēšanās gadījumā (IZM informācija)

Trešdien, 1.septembrī, skolas izglītības procesu atsāks klātienē. Lai tas varētu notikt droši, 23.augustā izglītības iestādēs sākās līdz šim apjomīgākā vienlaikus veiktā testēšana. Tas bija liels izaicinājums gan skolām, gan arī testēšanas laboratorijām.

Valdībā pieņemtie noteikumi paredz, ka jaunajā mācību gadā nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Zemāk atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kā vecākiem rīkoties situācijā, ja tests nav veikts, testēšana vēl nav notikusi vai nav vēl saņemta atbilde.

Lita Celitane 3002021.gada 25.augusta Tukuma novada domes sēdē deputāti amatā apstiprināja Lapmežciema pamatskolas direktori – Litu Celitāni. Līdz šim L.Celitāne pildījusi Lapmežciema pamatskolas direktora vietnieka izglītības jomā pienākumus. Iepriekš strādājusi Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē, Zentenes pagasta padomē un Zentenes pamatskolā pildījusi direktora vietnieka un skolotājas pienākumus.

 Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus līdz 23.augustam pieteikties Tukuma novada Domes stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 euro, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta bijušajā Tukuma novadā (Tukuma novada administratīvajā teritorijā līdz 30.06.2021.)  un kurš 2021.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

Jaunajā mācību gadā mācībās klātienē skolēni varēs piedalīties ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī ar apliecinājumu par Covid-19 negatīvu testa rezultātu – to paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kas šodien, 2021. gada 10. augustā, apstiprināti valdībā.

2021.gada 4.augustā noslēdzās atkārtota pieteikumu iesniegšana projekta konkursam “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā”. Izvērtēšanai tika iesniegti četri pretendentu pieteikumi:

 

Tukuma novada pašvaldība atkārtoti izsludina  projektu konkursa “Bērnu un jauniešu nometņu organizēšana  skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā”. Pieteikumus var iesniegt līdz 2021.gada 2.augusta plkst. 18.00. Konkursā aicinātas pieteikties nometņu organizētāji, kas šovasar var noorganizēt nometni bērniem un jauniešiem vecumā no 7 līdz 18 gadiem.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!