Tukuma novada Izglītības pārvalde

Aktuāli! 

MK 20.12.2016. noteikumi Nr. 831 "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktās institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību".

 

Izglītības kvalitātes valsts dienests akreditē izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, augstskolas un koledžas) un eksaminācijas centrus, kā arī vispārējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās ievirzes izglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības programmas, izglītības iestādes.

 

 

 

TUKUMA NOVADA IZGLĪTĪBAS PĀRVALDES PIRMSAKREDITĀCIJAS VIZĪTES

IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS 

 

 

Veidlapas

Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa

Noslēguma ziņojuma paraugveidlapa

 

 

Pirmsakreditācijas vizītes 2017./2018.m.g.

 

 

 

Pirmsakreditācijas vizītes 2016./2017.m.g.

Pirmsakreditācijas vizītes 2015./2016.m.g.

Pirmsakreditācijas vizītes 2014./2015.m.g.

Pirmsakreditācijas vizītes 2013./2014.m.g.

Pirmsakreditācijas vizītes 2012./2013.m.g.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd