Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums No vēstures

2023./2024.m.g.

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde - no 01.01.2024. - Tukuma novada pamatskola "Spārni"

Vānes sākumskola - no 01.01.2024.pievienota Zemītes sākumskolai

 

Tukuma novada izglītības iestādes (līdz 2021.g.30.jūnijam)

Tukuma Raiņa ģimnāzija       (Vikipēdija)

Tukuma 2.vidusskola             (Vikipēdija)

Zemgales vidusskola             (Vikipēdija)

1982.gads "Skolas maize"

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola        (Vikipēdija)

Tukuma 2.pamatskola

Tukuma 3.pamatskola            (Vikipēdija)

Džūkstes pamatskola

Irlavas pamatskola

Pūres pamatskola

Tumes pamatskola

Sēmes sākumskola

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte”  dibināta 2016.gadā

Pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”   -  dibināta 2011.gadā

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”  -  dibināta 2013.gadā

Tukuma Mākslas skola

Tukuma Mūzikas skola

Tukuma Sporta skola

 
Engures novada izglītības iestādes (līdz 2021.g.30.jūnijam)
Milzkalnes sākumskola
 

Jaunpils novada izglītības iestādes (līdz 2021.g.30.jūnijam)

Jaunpils vidusskola

 

Kandavas novada izglītības iestādes (līdz 2021.g.30.jūnijam)

Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

Cēres pamatskola

Kandavas Reģionālā pamatskola

Vānes pamatskola - 2022. reorganizēta par sākumskolu (1.-6.kl.)

Zantes pamatskola

Zemītes sākumskola

Kandavas pilsētas PII "Zīļuks"

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvalde - kā novada iestāde veidota 09.12.2009., līdz tam - Tukuma rajona Izglītības pārvalde

 no vēstures

 

Izglītības pārvaldes struktūrvienības

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs  -  atklāts 02.12.2011. Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. (JSPA informācija)

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs - darbu uzsācis 01.11.2017. (Tukuma Laiks, 20.12.2017.)

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Pieaugušo Tālākizglītības centrs - pievienota kā struktūrvienība 01.01.2023, līdz tam - Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības centrs

 

Izglītības iestādes un atbalsta iestādes, kuras reorganizētas vai pārtraukušas savu darbību pēc 2000.gada

Apšuciema pamatskola  slēgta 2005.gadā

Dzirciema internātpamatskola  -  23.08.2018. apvienota ar Tukuma internātpamatskolu un izveidota Tukuma novada internātpamatskola, 2019.gadā pārsaukta - Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Džūkstes vidusskola31.08.2010. reorganizēta par Džūkstes pamatskolu

Irlavas vidusskola  -  31.08.2018. reorganizēta par Irlavas pamatskolu

Jaunsātu pamatskola - 31.08.2009. pievienota Pūres pamatskolai

Kandavas Reģionālā vidusskola - 01.09.2021. reorganizēta par Kandavas Reģionālo pamatskolu

Kr.Barona pamatskola -  slēgta 01.07.2008.

Lestenes pamatskola  -  slēgta 01.09.2009.

Pienavas sākumskola  -  slēgta 01.07.2008.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis"  -  01.01.2019. pievienota Irlavas pamatskolai

Praviņu pamatskola  -  slēgta 30.06.2011.

Sēmes pamatskola - 30.06.2011. reorganizēta par Sēmes sākumskolu

Tukuma 2.pamatskola  -  01.09.2021. pievienota Tukuma Raiņa ģimnāzijai (no 01.09.2021 - Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija)

Tukuma 3.vidusskola  -  01.09.2010. reorganizēta par Tukuma 3.pamatskolu

Tukuma Bērnu un jauniešu centrs  -  01.06.2004. reorganizēts par Tukuma Mākslas skolu

Tukuma internātpamatskola  -  23.08.2018. apvienota ar Dzirciema internātpamatskolu un izveidota Tukuma novada internātpamatskola, 2019.gadā pārsaukta - Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, no 01.01.2024. - Tukuma novada pamatskola "Spārni"

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola  -  01.09.2019. pievienota Zemgales vidusskolai

Tumes vidusskola  -  31.08.2019. reorganizēta par Tumes pamatskolu

Vānes pamatskola - 2022. reorganizēta par sākumskolu (1.-6.kl.); no 01.01.2024.pievienota Zemītes sākumskolai

Zelmeņa pamatskola  -  slēgta 1999.gadā

Zentenes pamatskola  -  slēgta 01.07.2009.

 

******************************************

Vēstures avoti

http://www.redzidzirdilatviju.lv/

https://www.zudusilatvija.lv/

A.Zvaigzne "Tukums un Tukuma skolas" (1932.) - www.periodika.lv

Pahrskats par skolu stahwokli Tukuma apriņķī no 1919.-1924.g. - www.periodika.lv

DMC Firewall is a Joomla Security extension!