Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pakalpojumi Tukuma novada pašvaldības stipendijas

 

m34 samazin 200

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus no 1. līdz 31. augustam pieteikties Tukuma novada pašvaldības stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 EUR, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2022.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.

 

Lai pretendētu uz stipendiju, Tukuma novada Izglītības pārvaldē Šēseles ielā 3, Tukumā līdz 2022.gada 31.augustam jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 

- iesniegums(Word);

- atestāta un sekmju izraksta kopija;

- centralizēto eksāmenu sertifikāta kopija;

- izziņa no augstākās izglītības iestādes par studiju uzsākšanu.

 

Tukuma novada domes 27.04.2022. noteikumi Nr.20 „Par Tukuma novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā”

 


Kontaktinformācija:

Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv

Our website is protected by DMC Firewall!