Tukuma novada Izglītības pārvalde

TRAUKSMES CELŠANA

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Trauksmes cēlējs: 

Jebkura fiziska persona, kura

- veicot darba pienākumus,

- vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu ieguvusi ziņas, kuras pats uzskata par patiesām ziņo par iespējamo pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm Tukuma novada Izglītības pārvaldei, Tukuma novada Domei vai citām atbildīgajām institūcijām.

 

Par pārkāpumiem uzskatāmi:

1.      Amatpersonu bezdarbība, nolaidība, dienesta stāvokļa izmantošana,

2.      korupcija, krāpšana,

3.      finanšu līdzekļu un/vai mantas izšķērdēšana,

4.      izvairīšanās no nodokļu samaksas,

5.      sabiedrības veselības, sabiedriskās kārtības un/vai drošības apdraudējums,

6.      konkurences pārkāpumi,

7.      cilvēktiesību pārkāpumi,

8.      pārkāpumi publisko iepirkumu, finanšu jomā,

9.      ētikas normu pārkāpumi.

Apzināti nepatiesu ziņu sniegšana, valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana un ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu nav uzskatāma par trauksmes celšanu.

 

Iekšējā ziņojuma adresāts: Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājs.

Ziņojumu iesniedz klātienē vai sūtot pa pastu uz adresi: Tukuma novada Izglītības pārvalde, Šēseles iela 3, Tukums, Tukuma novads, LV-3101, vai elektroniski uz e-pastu marita.berzina[at]tukums.lv

 

Trauksmes cēlēja ziņojuma saturs:

1.      uz iesnieguma norāde “TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMS”

2.       iesniegumā norāda – pārkāpuma aprakstu, minot konkrētus faktus, informāciju par fiziskajām vai juridiskajām personām, par kurām ir pamats uzskatīt, ka tās iesaistītas šā pārkāpuma izdarīšanā.

3.      ziņojumam jābūt parakstītam, tas nedrīkst būt anonīms.

Trauksmes cēlēja ziņojums, pierādījumi un lietas materiāli ir ierobežotas pieejamības informācija.

Lūgums iesniegt aizpildītu veidlapu pēc parauga, kas atrodams www.trauksmescelejs.lv

 

Trauksmes cēlēja (radinieku) aizsardzība:

1.      Nedrīkst izpaust trauksmes cēlēja personību (identitātes aizsardzība) – personas datu PSEIDONIMIZĀCIJA.

2.      Nedrīkst radīt nelabvēlīgas sekas.

 

Saites:

https://likumi.lv/ta/id/302465-trauksmes-celsanas-likums

https://www.trauksmescelejs.lv/

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd