Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pieaugušo izglītība

http://www.tip.edu.lv/media/images/ES(1).jpg

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci"

 projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

 

 

AKTUALITĀTES:

 

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes inovatīvās studiju programmas

 

 LUPPMF JaunasStudijuProgrammas2019 samaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MĀCĪBU CENTRI TUKUMA NOVADĀ:

 

Latvijas Tautas skolas mācību centrs „Zinātne”

Adrese: Jāņa iela 5, Tukums, LV 3101, tālr. 29569793 (direktore), 26527746 (projektu vadītāja),

e-pasts: mczinatne[at]mczinatne.lv

Piedāvā profesionālu pasniedzēju vadībā apgūt licencētas un IKVD akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas.

Tehniskie kursi: darba drošība un aizsardzība, elektrodrošības grupu pāratestācija, ugunsdrošība un aizsardzība, elektrokāru, autokāru, pašgājējmašīnu apkalpošana, katliekārtu operatori, motorzāģu vadītājs, krūmgriežu operators u.c.

Realizē projektu sadarbībā ar NVA – „Bezdarbnieku apmācība Latvijā”- svešvalodu kursi, datorzinības, komercdarbības uzsākšana, lietvedība, projektu vadība, mārketinga pamati, grāmatvedība. Organizē kursus uzņēmumā uz vietas pēc uzņēmēju pieprasījuma.
Apmācības beidzot tiek izsniegts iegūto izglītību apliecinošs dokuments.

  

 

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Tukuma filiāle

Adrese: Šēseles iela 3, Tukums, LV 3101, tālr. 63107211, 25685260 (filiāles vadītāja)

63125227, 63107210, fakss 63119154,
e-pasts: tukums[at]nva.gov.lv 

Sadarbībā ar izglītības iestādēm organizē bezdarbnieku, darba meklētāju, bezdarba riskam pakļauto personu tālākizglītību, pārkvalifikāciju un konkurētspējas paaugstināšanu.

 

 

Mācību centrs "Cita Klasīte"

Adrese: Tukumā, Pils ielā 15 A, tālr.: 28662886, 29298982, 26444941,
e-pasts: citaklasite[at]inbox.lv

Piedāvā angļu, vācu, krievu, zviedru, franču, spāņu un latviešu valodu nodarbības grupām (līdz 6 cilvēkiem) un individuāli, lietvedības kursus; individuālas nodarbības pie logopēda un defektologa.
Iespēja izmantot lasītavas fondu – grāmatas angļu, vācu, zviedru, franču un spāņu valodās. Tiek organizētas arī bērnu un jauniešu vasaras atpūtas un izglītojošās nometnes „Have Fun”.

 

 

Tukuma pilsētas Kultūras nams

Adrese: Lielā iela 1, Tukums, LV-3101
Direktore Anete Pitena, mob. 29158686
e-pasts: kulturasnams[at]tukums.lv; anete.pitena[at]tukums.lv

Kultūras nams piedāvā dažādas tikšanās, seminārus, kursus un atbalsta grupas. Kultūras namā ir iespēja sevi pilnveidot, darbojoties dažādos kolektīvos.

 

Tukuma Muzejs

Adrese: Harmonijas iela 7, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Kontakttālrunis: +371 27843190
e-pasts: administracija[at]tukumamuzejs.lv

Muzeja ekspozīcijas, mākslas, vēstures un etnogrāfijas izstādes, izglītojošās programmas, tālākizglītības kursi un kultūras pasākumi, plašais zinātnisko un populārzinātnisko publikāciju klāsts top pētnieciskā darba rezultātā un sadarbībā ar daudziem Latvijas muzejiem un citām pētnieciskajām un atmiņas institūcijām.

 

Tukuma profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestāde
Adrese: Raudas iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
mob. 29182946 (direktore), 26643029 (programmu vadītāja/ juriste)
E-pasts: futuredevelopment.da[at]gmail.com

Piedāvā apgūt IKVD licencētas un akreditētas profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas, citas profesionālās pilnveides  programmas (saskaņotas ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi un Bērnu tiesību aizsardzības inspekciju), dažādas neformālās izglītības programmas, arī atbilstoši klientu pieprasījumam, dažādus izglītojošus seminārus, par aktuāliem jautājumiem izglītības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un citās jomās.

 

Latvijas Universitātes Tukuma filiāle

Adrese: Pils iela14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
Tālrunis: 63126807, 26437342
E-pasts: tukums[at]lu.lv

Piedāvā apgūt nepilna laika klātienē:

Pedagoģijas,psiholoģijas un mākslas fakultātes programmas:

Pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību "Pirmsskolas izglītības skolotājs" (studiju ilgums 2 gadi 3 mēn.).

Profesionālā bakalaura studiju programma "Skolotājs" apakšprogramma "Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs" (stud.ilgums 4 gadi 3 mēn.).

Profesionālā bakalaura studiju programma  "Sākumskolas skolotājs ar tiesībām mācīt vienu priekšmetu pamatskolā" (studilgums 4 gadi 3 mēn.).

Otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas "Skolotājs" apakšprogrammas:

"Svešvalodas skolotājs (latviešu valoda) 1.-12. kl." ( stud. ilgums 1 gads 5 mēn.),

"Svešvalodas skolotājs (krievu valoda) 1.-12. kl." ( stud. ilgums  1 gads 5 mēn.),

"Svešvalodas skolotājs (angļu valoda) 1.-12. kl." ( stud. ilgums  1 gads 5 mēn.).

Profesionālā maģistra studiju programma "Pedagoģija bez/ar specializācijām (skolotājs logopēds, pirmsskolas izglītības skolotājs, pamatizglītības skolotājs, svešvalodu: angļu/krievu/latviešu val. skolotājs 1.-12.kl.".

Pedagoģijas programmas studiju diena - ceturtdiena no 9.00 līdz 16.00.

Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes programmas:

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas:

"Cilvēkresursu biroja administrēšana "( stud. ilgums 2 gadi 3 mēn.)

"Komercdarbības organizācija", iegūstamā kvalifikācija: "Mārketinga un tirdzniecības speciālists" ( stud. ilgums 2 gadi 3 mēn.).

Biznesa vadības programmu studiju dienas - sestdienas no 9.20 līdz 16.20.

 

 

 

Dokumenti par mūžizglītību

        Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam

         Mūžizglītības memorands 
         Mūžizglītības politikas pamatnostādnes
         Eiropas mūžizglītības vides izveidošana

 

Noderīgas vietnes

Latvijas Pieaugušo izglītības apvienība
Izglītības iespēju ceļvedis

DMC Firewall is a Joomla Security extension!