Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Projekti Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

http://www.tip.edu.lv/media/images/ES(1).jpg 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība”

8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

 projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde noslēdza līgumu ar Valsts Izglītības un satura centru par ESF projekta  Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/I/001 nākamā posma izstrādi divu gadu periodā, no 2021.gada 1.septembra  līdz 2023.gada 31.maijam, 15 novada skolās. Projektā turpinās darbu Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Tukuma 2.vidusskola, Zemgales vidusskola, Engures vidusskola, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola, Jaunpils vidusskola, Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskola, Tukuma 3.pamatskola, Kandavas Reģionālā pamatskola, Pūres pamatskola, Tumes pamatskola, Irlavas pamatskola, Džūkstes pamatskola, Smārdes pamatskola un Lapmežciema pamatskola.

Plānojot nākamo projekta posmu, tiek ņemts vērā jau iesāktais – gan aktivitātes mācību satura padziļinātai apguvei, gan dažādas aktivitātes interešu izglītībā.

Īpaši atbalstāmi ir STEM un vides jomas un multidisciplinārās jomas pasākumi sešās grupās:

Pedagogu palīgi/ otrie pedagogi – pedagogi īpaši lielu uzmanību veltīs skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību vielas padziļinātai izpratnei un apguvei stundās, strādājot gan ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās grūtības vai mācīšanās traucējumi, gan ar talantīgajiem skolēniem, kuriem nepieciešams papildus mācību materiāls padziļinātai kādas tēmas izpētei.

Mācīšanās grupas – tiek veidotas vecumposmu ziņā jauktas skolēnu grupas ar mērķi mācību satura dažādu tēmu nostiprināšanai un zināšanu pilnveidošanai.

Laborantu programma – kas aicina pedagogus sadarboties ar laborantiem, veidojot mācību stundas daudz interesantākas, organizējot praktiskos uzdevumus un eksperimentus ķīmijas, fizikas, matemātikas, inženierzinību, bioloģijas un ģeogrāfijas stundās.

Talantu programma – mērķprogramma skolēniem ar augstiem sasniegumiem vai augstu sasniegumu potenciālu, sadarbojoties skolēnam un pedagogam darbnīcās, laboratorijās, konsultācijās.

Pētniecības programma – iesaistot zinātkāros skolēnus – pētniekus praktiskās nodarbībās ar mērķi izzināt pasauli pašam, nepieņemt jau gatavas patiesības. Akcentējot kopīgu darbošanos, veicinot savstarpēju komunikāciju.

Interešu izglītība – skolas turpinās jau iesāktās aktivitātes, integrēti attīstot skolēnu prasmes un zināšanas inovatīvās, ar tehnoloģijām saistītās ārpusstundu nodarbībās (robotika, 3D modelēšana u.c.).

 

Līdztekus pasākumu kopumam skolēnu atbalstam, skolu pedagogi iesaistās arī pedagogu profesionālās kompetences pilnveides pasākumos, tādējādi projekta īstenošanas laikā gan individuāli, gan kolektīvi apgūstot būtiskas prasmes gan agrīni diagnosticēt specifiskas skolēnu mācību vajadzības, gan arī iegūstot prasmi radoši īstenot daudzveidīgas interešu izglītības programmas.

Projekta ietvaros pedagogiem tiek piedāvātas profesionālās kompetences pilnveides mācības:

Pedagogiem/psihologiem – sadarbībā ar Latvijas Universitāti diagnostikas un monitoringa testu apguvi DIBELS Next , Vekslera intelekta testu, latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testu.

STEM un vides jomas pedagogiem – kursi robotikā, programmēšanā, elektronikā, dabaszinātņu eksperimentos. 

 

Plašāk par projektu (VISC)

 


 

Aktualitātes ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 (05.01.2021.)

Aktualitātes ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2/16/I/001 (05.01.2020.)

Projekta norise Tukuma novada izglītības iestādēs 1.posmā - 2017./2018.m.g. - 2018./2019.m.g. 

 


Kontaktinformācija:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280, 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!