Tukuma novada Izglītības pārvalde

Home Pakalpojumi Atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

Tukuma novada Domes 2020. gada 30. janvāra lēmums “Par vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs 2020.gadā” (prot.Nr.2, 15. §.) 

 


Tukuma novada pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšanai privātai pirmsskolas izglītības iestādei 2020.gadā ir aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” prasības un ņemot vērā Tukuma novada Domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (prot.Nr.2, 6.§.) noteikto. 2020.gadā atbalsta apmērs ir 217,94 euro bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 141,01 euro bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu /[..] Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, pievieno izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju. Tāmē tiek norādītas arī vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajā izglītības iestādē, ņemot vērā šo noteikumu 7.1 punkta nosacījumus. Tāmi pašvaldība publisko savā tīmekļvietnē./ publicē to privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes, ar kurām ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

 

Biedrība "Tukuma Tautskola" 

 

SIA "Bērnudārzs Ķipars" dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Tukuma alternatīvā pirmsskola" 

 

SIA “Ideju lauks”, dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde „Mūsu Poga”

 


Kontaktinformācija:

Ilze Neimane

Tukuma novada Izglītības pārvaldes ekonomiste

Tālrunis: 63107277; 29217086

e-pasts: ilze.neimane[at]tukums.lv

 

 

Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 63124463; 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv
 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd