Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Interešu izglītība

Interešu izglītība 2020./ 2021. mācību gadā

 

Izglītības pārvaldes galvenie darbības virzieni 2020./ 2021. m.g.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasākumu plāns interešu izglītībā 2020./ 2021. m.g.

 


Informācija:

Valsts izglītības satura centra sniegtā informācija par plānotajiem un iecerētajiem pasākumiem 2020./2021. mācību gadā interešu izglītībā

 

Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā Covid-19 izraisīto pandēmiju un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, kurā ar periodiskiem un mainīgiem ierobežojumiem tiek īstenota interešu izglītība, informē, ka minētie apstākļi ietekmējuši arī VISC plānotos un iecerētos pasākumus 2020./2021. mācību gadā gan interešu izglītībā kopumā, gan gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem (turpmāk- svētki), kuri no 2020.gada pārcelti uz 2021.gadu.

 

VISC informē, ka ir atcelti 2021.gada februārī, martā, aprīlī klātienē plānotie konkursi, skates, pasākumi interešu izglītībā un svētku sagatavošanā. Lūdzam sekot informācijai par izmaiņām nolikumos VISC mājaslapas sadaļā “Interešu izglītība/ pasākumi pa jomām” https://www.visc.gov.lv/lv/pasakumi-pa-interesu-izglitibas-jomam. Atjaunotos nolikumus plānots pakāpeniski publicēt pēc 1.marta.

 

Darām zināmu, ka svētku rīkotāji atsakās no tādas repertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases formas kā konkurss un skate tradicionālajā izpratnē. Pirms svētkiem (šobrīd plānojam jūnija 1.pusē, par ko informēsim papildus) koncertu organizatori video formātā pārliecināsies, vai dalībnieki ir atkārtojuši iepriekšējā mācību gadā apgūto repertuāru un ir gatavi līdzdalībai svētkos.

 

Vienlaikus izsakām pateicību par līdzšinējo sadarbību svētku norišu plānošanā pašvaldību/reģionu līmenī un atceļam 2020.gada rudenī veiktās rezervācijas norišu vietām un laikiem. 

 

Par svētku iespējamo norisi tuvāk informēsim pašvaldību svētku koordinatorus 2021.gada 25.februārī.

 

Aicinām uz sapratni un kopīgu sadarbību šajos sarežģītajos apstākļos, lai saprātīgi un elastīgi risinātu jautājumus, primāri domājot par visu veselību un drošību.

 

Informāciju sagatavoja:

 A.Bērziņa

Neformālās izglītības

departamenta direktore

 


 

Interešu izglītības jomu atbildīgo kontaktinformācija

 


 

Datorgrafika un datorapmācība Koris, mazie mūzikas kolektīvi

Radošās industrijas un citas interešu

izglītības programmas

Skolu teātris, skatuves runa  
Sporta pulciņi Tautas deja 
Vides izglītība         Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

 


Ārpusstundu nodarbības Tukumā un Tukuma novadā 2020./ 2021. m.g.

Interešu izglītības programmas, kuras saņēmušas valsts mērķdotāciju


 

Ieteikumi iesniedzot interešu izglītības programmas pieteikumu

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšana un mērķdotācijas sadale Tukuma novadā

                          1. pielikums

                          2. pielikums

                          3. pielikums

 

 

Interešu izglītības programmu jomas un apakšjomas

 

 


 

Interešu izglītība 2018./2019. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2017./2018. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2016./2017. mācību gadā

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!