Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Interešu izglītība

Interešu izglītība

2020./ 2021. mācību gads

 

Izglītības pārvaldes galvenie darbības virzieni 2020./ 2021. m.g.

 

 

 

 

Interešu izglītība 2019./ 2020. mācību gadā

 

Izglītības pārvaldes galvenie darbības virzieni 2019./ 2020. m.g.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasākumu plāns interešu izglītībā 2019./ 2020. m.g.

 


Informācija:

 

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai.

Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru esam sagatavojuši ieteikumus Interešu izglītības īstenošanai atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām. Galvenie pamatprincipi: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

 

Ieteikumus skatīt>>> ŠEIT

 

 


 

Interešu izglītības jomu atbildīgo kontaktinformācija

 


 

Datorgrafika un datorapmācība Koris, mazie mūzikas kolektīvi

Radošās industrijas un citas interešu

izglītības programmas

Skolu teātris, skatuves runa  
Sporta pulciņi Tautas deja 
Vides izglītība         Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

  


Ārpusstundu nodarbības  Tukumā un Tukuma novadā 2019./ 2020. m.g.

Interešu izglītības programmas, kuras saņēmušas valsts mērķdotāciju, un īstenošana notiek ārpus izglītības iestādēm


 

Ieteikumi iesniedzot interešu izglītības programmas pieteikumu

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšana un mērķdotācijas sadale Tukuma novadā

                          1. pielikums

                          2. pielikums

                          3. pielikums

 

 

Interešu izglītības programmu jomas un apakšjomas

 

 


 

Interešu izglītība 2018./2019. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2017./2018. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2016./2017. mācību gadā

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!