Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

  Vānes sākumskola aicina darbā:

- vēstures un sociālo zinību skolotāju (5 stundas, 0,167 likme), darbs 4.-6.klasē.

 

Pieteikties zvanot: 27318784 vai CV sūtot e-pastā: vanespsk[at]inbox.lv


Smārdes pamatskola  aicina darbā:

skolotāju - logopēdu pirmsskolā (0,4 slodzes);

- sociālo pedagogu (0,5 slodzes).

- direktora vietnieks  izglītības jomā (ar 2023.gada 1.septembri) 1 likme (pieteikties līdz 31.05.2023.).

 

Pieteikties zvanot: 26436933 vai e-pastā inga.upatniece[at]tukums.lv


 Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola  aicina darbā:

- psihologu - 0,4 slodzes;

- bibliotekāru - 0,640 slodzes.

 

Pieteikties zvanot: 25447443 vai e-pastā liga.zake[at]tukums.lv


Pūres pamatskola aicina darbā:

- angļu valodas pedagogu (6 kontaktstundas).

 

CV sūtīt e-pastā: puresskola[at]tukums.lv, papildus informācijai zvanīt:29799888.


 Zantes pamatskola aicina darbā:
- fizikas pedagogu 8.-9.kl. (4 kontaktstundas);
- inženierzinību pedagogu 7.kl. (1 kontaktstundas);

- matemātikas pedagogu 7.-9.kl. (15 kontaktstundas);

- ķīmijas pedagogu 8.-9.kl. (4 kontaktstundas);

- vēstures un sociālo zinību pedagogu (14 kontaktstundas);

- logopēdu pirmsskolas un pamatizglītības posmā (0,4 likmes).

 

Pieteikties zvanot: 29115674 vai CV sūtot e-pastā: zantskola[at]inbox.lv


 Tukuma novada speciālā izglītības iestāde aicina darbā:

 - pedagoga palīgu (speciālais pedagogs) (3 likmes);

- logopēdu (1 likme).

 

CV sūtīt e-pastā: internatskola[at]tukums.lv, papildus informācijai zvanīt:20191947


 Tukuma 2.vidusskola  aicina darbā:

- mūzikas pedagogu - 9 kontaktstundas;

- kultūras un mākslas I (mūzika) pedagogu – 5 kontaktstundas.

 

Pieteikties zvanot: 29357413 vai e-pastā anita.locane[at]tukums.lv


  Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Karlsons"   aicina darbā:

- pirmsskolas skolotāju (1 likme - uz nenoteiktu laiku).

 

CV sūtīt e-pastā: karlsons[at]tukums.lv , papildus informācijai zvanīt: 27006421


 Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pasaciņa"   aicina darbā:

- pirmsskolas skolotāju (2 likmes - uz nenoteiktu laiku).

 CV sūtīt e-pastā: jelena.tratinko[at]tukums.lv , papildus informācijai zvanīt: 29325515


 Tukuma Sporta skola  aicina darbā:

- skolu sporta metodiķi - (1 slodze);

- medicīnas māsu - (0,7 slodzes).

 

Pieteikties zvanot: 27220884 vai e-pastā  sportaskola[at]tukums.lv

 

 Zemgales vidusskola  aicina darbā:

- speciālo pedagogu - 1 likme.

 

Pieteikties zvanot: 27009093 vai e-pastā zemgalesvidusskola[at]tukums.lv


 
 Sēmes sākumskola no 09.01.2023. aicina darbā:

 - sākumskolas skolotāju (uz noteiktu laiku, 1,25 likmes).

 

CV sūtīt e-pastā: semesskola[at]tukums.lv, papildus informācijai zvanīt:26162549


 Džūkstes pamatskola aicina darbā:

- latviešu valodas un literatūras pedagogu 7.-9.kl. (15 kontaktstundas);

- speciālo pedagogu (0,17 likmes).

 

Pieteikties zvanot 26018087 vai CV nosūtot e-pastā dzukstesskola[at]tukums.lv 

 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija  aicina darbā:

- latviešu valodas skolotāju (vēlams vidējai izglītībai, 1 likme);

- sociālo pedagogu (1 likme).

 

Pieteikties zvanot: 22037541 vai CV sūtot e-pastā: sigita.kula[at]tukums.lv

 

 


 Zemītes sākumskola aicina darbā:

- logopēdu (0,352 slodzes);

- datorikas pedagogu (0,1 likme);

- psihologu (0,267 likmes).

 

Pieteikties zvanot: 29180869 vai CV sūtot e-pastā: ramona.liepinakrauja[at]inbox.lv


 Engures vidusskola  aicina darbā:

- psihologu (0,5 slodzes);
- ģeogrāfijas skolotāju  (17 kontaktstundas).

 

Pieteikties zvanot: 29219851 


 Irlavas pamatskola aicina darbā:

- izglītības psihologu Irlavas pamatskolā  (0,35 likmes);
- speciālo pedagogu Irlavas pamatskolā  (0,2 likmes).

 

Pieteikties zvanot: 26559884 vai e-pastā irlavasskola[at]tukums.lv

 Milzkalnes sākumskola aicina darbā:

- sākumskolas skolotāju  (28 kontaktstundas nedēļā).

 

Pieteikties zvanot: 26516341 vai e-pastā milzkalnes.skola[at]kopideja.lv


Tumes pamatskola 2022./2023. aicina darbā:

 - logopēdu (1 likme);

- pirmsskolas un skolas medmāsu (0,45 likmes no 01.01.2023.)

 

Pieteikties zvanot: 29114642 vai e-pastā inga.davidsone[at]tukums.lv


 Tukuma Mūzikas skola aicina darbā:

- direktora vietnieku mācību darbā (1 slodze),

- klavierspēles pedagogu ( 1 likme).

 
Pieteikties zvanot 29440320 vai CV nosūtot e-pastā:  muzika[at]tukums.lv

 Tukuma Mākslas skola aicina darbā:

- koncertmeistaru (1 likme).
 
Pieteikties zvanot 63122659 vai CV nosūtot e-pastā makslasskola[at]tukums.lv

 Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde "Pepija"   aicina darbā:

- logopēdu (0,92 slodzes, uz nenoteiktu laiku).

 

CV sūtīt e-pastā: pepija[at]tukums.lv , papildus informācijai zvanīt: 27006552


Kandavas Reģionālā pamatskola 2022./2023. aicina darbā:

 - fizikas skolotāju (8 kontaktstundas);

- speciālās izglītības pedagogu  (1,1 likme).

 

Tālrunis uzziņām 29574120, CV nosūtīt e-pastā: lavrinovica[at]kivs.lv 


 Cēres pamatskola aicina darbā:

- matemātikas skolotāju (16 kontaktstundas) 

- fizikas skolotāju (4 kontaktstundas)

- Latviešu valodas un literatūras skolotāju (13 kontaktstundas latviešu valoda, 6 - literatūra)

 

Pieteikties zvanot: 29330818 vai CV sūtot e-pastā cere.skola[at]tukums.lv


 Jaunpils vidusskola 2022./2023.m.g. aicina darbā:

- ķīmijas skolotāju ( 10 stundas, piemaksa par laboranta darbu);

- ģeogrāfijas skolotāju (9 stundas)

 

CV sūtīt e-pastā jaunpvsk[at]latnet.lv, tālrunis uzziņām  63162193


 

 

Informācija atjaunota 06.01.2023.

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!